Crypto winter is coming

Na het verval van FTX blijkt toch dat cryptomunten zwakker zijn dan we initieel gedacht hadden, maar is dit wel zo? Lag het verval van FTX aan de munten, of net aan het platform zelf? Moeten we nu met andere ogen kijken naar cryptomunten?

Munten als Bitcoin noteerde in het begin van het jaar aan een 40.000 euro, nu nog slechts aan 16.000 euro, Etherum begon het jaar aan 3.300 euro en zit nu nog aan 1.100 euro en voor quasi elke crypto munt is dit het huidige scenario, overal horen we dat de hype voorbij is, “Crypto’s downfall” siert op de cover van The Economist en het is allerminst de enige.

We moeten echter de munten van de platformen gescheiden houden, de platformen zijn nu diegene die zwakker zijn dan men initieel gedacht had, de recente malaise bij FTX toont dat enige controle en overzicht op deze platformen toch nut kan hebben, alleen al maar om dergelijke taferelen in de toekomst te vermijden. Deze platformen worden zonder schroom door onze finfluencers en anderen aanbevolen zonder dat men goed en wel weet hoe deze platformen in elkaar zitten. Het blijft hier een verhaal van caveat emptor, doe zelf goed uw huiswerk.

"Het blijft hier een verhaal van caveat emptor, doe zelf goed uw huiswerk "

-

is evenwel niet omdat de platformen problematisch in elkaar kunnen zitten, of in het geval van FTX doorspekt zijn van fraude, dat er met de munten iets mis is. Dat er te veel munten in omloop zijn, dat is geen mirakel, op termijn zal er op zijn minst één munt zijn die boven alle anderen uitstijgt en alomtegenwoordig worden in ons dagelijks leven. Een ware cryptowinter komt er wellicht wel aan, maar deze zal niet lang duren. De vraag naar een munt om niet traceerbare transacties, en vaak illegale transacties, te verrichten is immers te groot. Voorlopig blijft het merendeel van de munten nog in het speculatieve wilde westen, wachtend op één (of enkelen) die erbovenuit stijgen.