woensdag 16 september 2020 - 18:00

VFB-Trefpunt Brussel: Bestudering van vastgoed met behulp van artificial intelligence

ONLINE - NATIONAAL

Bestudering van vastgoed met behulp van artificial intelligence door Steven Lermytte (KBC)

Inschrijven

Bekijk het volgende webinar