De zoektocht naar rendement

The Incredible Shrinking Alpha! (Larry E. Swedroe & Andrew L. Berkin)

Auteurs: Ben Granjé & Robert van Beek

Volgens de legende was de Heilige Graal de beker die door Jezus gebruikt werd bij het Laatste Avondmaal. Men geloofde dat die beker wonderbaarlijke krachten bezat. De Graal zou later naar Engeland gesmokkeld zijn, en verborgen ondr de hoede van enkele beschermheren. De zoektocht naar deze kelk is een belangrijk element in de legende van Koning Arthur en zijn Ridders van de Ronde Tafel. Het financiële equivalent van deze 'queeste naar de Heilige Graal' is de zoektocht van beleggers naar Alfa, hier gedefinieerd als het surplus aan rendement ten opzichte van een passende, voor risico gecorrigeerde benchmark. Rendement boven de normaal te verwachten opbrengst als gevolg van de expertise van de belegger.

Pagina's: 136

Prijs inclusief BTW en verzendkosten.

Bestellen

Log in met uw account of registreer om te bestellen.