Waarschuwingen FSMA

De FSMA waarschuwt het publiek voor de activiteiten van First SkyWest Invest Group Limited, een vennootschap die openbaar beleggingsinstrumenten aanbiedt in België. De FSMA waarschuwt het publiek ook voor aanbiedingen voor beleggingen in wijn en allerlei andere goederen (crypto-activa, diamanten enz.).