Vergoeding voor Fortis-gedupeerden dreigt lager uit te vallen (Ilse De Witte / Trends)

Ageas beloofde als erfopvolger 1,3 miljard euro uit te betalen aan de beleggers die zich tussen 2007 en 2008 door Fortis belogen en bedrogen voelden. Het ziet er naar uit dat het bedrag over meer beleggers zal moeten worden verdeeld dan oorspronkelijk gedacht. Wat betekent dat concreet?

De verzekeringsholding rekende op 175.000 tot 200.000 claims, maar er kwamen er al 270.000 binnen. Dat schrijft Het Financieele Dagblad, dat een rondvraag organiseerde bij de belangrijkste claimorganisaties waarmee Ageas het op een akkoordje gooide. Het zou kunnen dat daar dubbele claims tussen zitten, maar het zou even goed kunnen dat er nog claims bij komen. Beleggers hebben nog tot eind juli om een volledig dossier in te dienen.

Voorts zou er ook vertraging zitten op de uitbetalingen van de voorschotten, volgens de Nederlandse krant. Wie voor 31 december 2018 zijn claim indiende, kon van Ageas een voorschot van 70 procent op zijn vergoeding krijgen. Zo'n 200.000 claimanten hebben recht op dat voorschot. Slechts 159.000 gedupeerde beleggers kregen al een bedrag op hun rekening gestort. Ageas belooft dat de snelle beslissers de 70 procent van de geschatte vergoeding waar ze recht op hebben, zeker zullen krijgen. De resterende 30 procent - of wat overblijft - krijgen de betrokken beleggers pas na 28 juli, de deadline voor het indienen van een dossier.

  1. Het bedrag per belegger

Het was van in het begin duidelijk dat het bedrag per belegger zou afhangen van het aantal beleggers dat een vergoeding zou claimen. Op www.forsettlement.com staat een calculator die voor de betrokken beleggers een berekening maakt, maar daar staat duidelijk bij dat het om "een raming" gaat en dat de bedragen "indicatief" zijn en dat beleggers moeten rekening houden met een "potentiële verwatering of stijging".

De woordvoerder van Ageas wil vandaag nog niet kwijt of er sprake zal zijn van verwatering, en al helemaal niet voor welke beleggers. Het maximale bedrag dat Ageas wil spenderen aan de schikking is 1.308.500.000 euro. Die koek moet worden verdeeld over het aantal hongerige monden.

Boven op het bedrag van 1,3 miljard euro komen nog allerlei kosten voor rekening van Ageas. Volgens Het Financieele Dagblad reserveerde Ageas 57 miljoen euro voor de uitvoering van het akkoord, en in de eerste maanden van 2019 zouden daar nog eens 10 miljoen euro bij gekomen zijn.

  1. De soorten beleggers

Wie Fortis-aandelen had tussen het slot van de beurs op 28 februari 2007 en het slot op 14 oktober 2008, heeft recht op een vergoeding. Het gaat naar schatting om 0,5 euro per aandeel, met een maximum van 950 euro per aandeelhouder. De uitkering wordt berekend op basis van het maximumaantal aandelen dat de belegger op eender welk moment in de vermelde periode in zijn bezit had.

Daarnaast zit er iets extra in voor wie aandelen aankocht of bijhield gedurende drie korte, woelige periodes uit het Fortis-verleden. Hoeveel hangt af van de periode of periodes. Wie zijn aandelen over die drie periodes heen gewoon bijhield, zou recht hebben op ongeveer 0,89 euro per aandeel.

Behalve het maximum van 1,3 miljard euro zijn er ook maxima voor elk van die categorieën van beleggers. Voor 'de kopers' is er een maximumbedrag van 507,7 miljoen voorzien, voor 'de houders' 572,6 miljoen euro. Het zou best kunnen dat één categorie van beleggers tegen dat maximum aanbotst en een andere categorie niet. Fortis was een aandeel dat door kleine beleggers vaak voor de lange termijn werd gekocht, maar er hebben even goed grote fondsen zwaar gespeculeerd.

Ten slotte is er een bijkomende vergoeding voor wie tijdig aangesloten was bij een claimorganisatie, zoals Deminor, VEB, Sicaf of FortisEffect. Die bedraagt 25 procent van de vergoeding voor de kopers of de houders. Die bijkomende vergoeding bedraagt maximaal 152 miljoen euro. Ageas had op voorhand een goed zicht op het aantal 'actieve claimanten', omdat die klanten zich al hadden aangemeld bij de claimorganisaties. De verzekeringsholding had veel minder zicht op hoeveel beleggers zich daarnaast nog zouden aandienen.

  1. Verwatering

Als voor de berekeningen op www.forsettlement.be rekening werd gehouden met 200.000 monden en het worden er 270.000, dan zou dat op het eerste gezicht tot een verwatering van de vergoedingen met 26 procent kunnen leiden.

Het zou ook best kunnen dat de bedragen die de aandeelhouders als schadevergoeding claimen lager liggen dan oorspronkelijk geschat door Ageas. Enkel en alleen op basis van het aantal claimanten is het onmogelijk om de verwatering in te schatten, maar de vrees voor verwatering lijkt gegrond.

Het Financieele Dagblad wijst ook op een uitspraak van een onafhankelijke geschillencommissie voor de Fortis-schikking die vorige week werd gepubliceerd. Voor gemeenschappelijke rekeningen werd tot nu toe slechts 0,5 euro per rekening toegekend, terwijl de commissie vindt dat beide partners voor een partnerrekening 0,5 euro moeten krijgen. Het zou volgens sommige claimorganisatie over 20 tot 25 procent van de claimanten gaan.