TAKS OP EFFECTENREKENINGEN IS ONGRONDWETTELIJK

De taks op de effectenrekening is ongrondwettelijk omdat hij is gebaseerd op discriminerende criteria. De taks werd dan ook vernietigd door het Grondwettelijk Hof.

Beste lid van de Vlaamse Federatie van Beleggers (VFB),
Geachte heer/mevrouw,

We zijn blij u het  einde van de taks op effectenrekeningen te kunnen aankondigen. De vraag tot vernietiging van deze wet door onze vereniging is gevolgd door het Grondwettelijk Hof. 

‘Ik doe een oproep aan politici om nu te stoppen beleggers te viseren. Productief beleggen (in aandelenkapitaal) moet net gestimuleerd worden', zegt Sven Sterckx, voorzitter van de VFB.  

De taks op effectenrekeningen die er in 2018 kwam is verschuldigd door personen die titularis zijn van één of meer effectenrekeningen in België of in het buitenland. De taks van 0,15% wordt jaarlijks geheven op de waarde van de effecten op die effectenrekeningen als de waarde meer is dan 500 000 euro.  

De Vlaamse Federatie van Beleggers (VFB) heeft deze wet van dag één gecontesteerd wegens het discriminerende karakter en aangevochten voor het Grondwettelijk Hof. Dat vernietigt nu de taks op effectenrekeningen wegens te veel discriminerende factoren. De vernietiging geldt alleen voor de toekomst. Beleggers moeten vanaf 2020 geen onrechtvaardige taks meer te betalen op hun effectenrekening.

‘Dit is niet de eerste wet die enkel focust op beleggingen en bijgevolg beleggers discrimineert. Net zoals de taks op effectenrekeningen bleven ook de vorige taksen niet lang bestaan. De zogenaamde rijkentaks van Di Rupo (21%+4%) werd na een jaar afgevoerd en ook de speculatietaks was geen lang leven beschoren.’

‘Ik hoop dat de toekomstige regering een les leert uit de vernietiging van deze wet en stopt met onrechtvaardige maatregelen ten opzichte van beleggers uit te vaardigen. De fiscale druk op kapitaal is hoog en verder verhogen heeft eerder negatieve gevolgen.’ 

‘In plaats van de belastingdruk op beleggingen verder op te drijven zou de regering beter maatregelen nemen die de bevolking kunnen stimuleren om een deel van hun cash gelden te investeren. Te beleggen dus. Dan kan hun geld productief renderen in onze economie. Innovatieve bedrijven, zoals biotechbedrijven, kunnen dat geld dan gebruiken om te groeien, betere en groene producten te ontwikkelen en werkgelegenheid te creëren. Op die manier bouwen we aan broodnodige economische groei.’ 

 Sven Sterckx Voorzitter VFB

Persnota over Arrest 138/2019