Webinar NBB: Impact COVID-19 op Belgische economie

Webinar NBB: Impact COVID-19 op Belgische economie

VFB heeft van de NBB toelating kunnen verkrijgen om haar leden de kans te geven deel te nemen aan het webinar waarin Geert Langenus en Xavier Debrun van de Nationale Bank van België toelichten welke impact de coronacrisis heeft op de Belgische economie. Een unieke kans voor VFB-leden want dergelijke presentaties zijn meestal voorbehouden voor professionelen. Deze webinar vindt plaats dinsdag 19 mei om 13u en zal ongeveer een uurtje in beslag nemen. Er zal de mogelijkheid zijn om vragen te stellen via de chatfunctie. De presentaties gebeuren gemengd in het Nederlands en Frans

 

De strijd tegen de Covid-19-pandemie heeft ongekende gezondheidsmaatregelen noodzakelijk gemaakt waarbij hele delen van onze economie werden stilgelegd en beperkende maatregelen voor de bevolking werden opgelegd. De normale werking van bijna alle bedrijfstakken wordt erdoor verstoord. In enkele weken tijd is tijdelijke werkloosheid aangevraagd voor meer dan 1,3 miljoen werknemers en hebben meer dan 400 000 zelfstandigen hun activiteit moeten stopzetten. Deze acute en ongeziene crisis confronteert zowel de ondernemingen als de gezinnen met onmiddellijke liquiditeitsproblemen.

Webinar

In deze eerste webinar lichten Geert Langenus en Xavier Debrun van de Nationale Bank van België toe welke impact de coronacrisis heeft op de Belgische economie.

Sprekers

Geert Langenus staat aan het hoofd van een team economisten die binnen het kader van de Economic Risk Management Group de gevolgen van de coronacrisis op de economische bedrijvigheid in België en op de financiële gezondheid en de beslissingen van de Belgische ondernemingen van week tot week beoordelen. Zij coördineren onder meer, samen met het VBO, een grootschalige bevraging van duizenden bedrijven door verscheidene federaties die de ondernemingen en zelfstandigen vertegenwoordigen (BECI, NSZ, UNIZO, UWE en VOKA) wat een schat aan actuele informatie oplevert.

In een ongeziene oefening bundelden de NBB en het FPB hun krachten om een eerste evaluatie te maken van die impact en van de mogelijke vorm van de exit uit de crisis. Xavier Debrun stond binnen de NBB aan de basis van dit scenario volgens hetwelk COVID-19 zou leiden tot een inkrimping van de Belgische activiteit met 8 % in 2020 en een toename van het overheidstekort met ten minste 7,5 % bbp.

Webinar Details

Deze webinar vindt plaats nu dinsdag 19 mei om 13u en zal ongeveer een uurtje in beslag nemen. Er zal de mogelijkheid zijn om vragen te stellen via de chatfunctie. De presentaties gebeuren gemengd in het Nederlands en Frans.

Van zodra geregistreerd ontvangt u per mail een bevestiging en de info om u aan te melden.

Voor specifieke vragen kan u ook steeds contact opnemen met ons via thomas.stragier@nbb.be

INSCHRIJVEN