Zomerakkoord: eerste reeks maatregelen gepubliceerd (DL Flash)

Op 26 juli 2017 stelde de federale regering haar Zomerakkoord voor. Ondertussen werden een aantal van die afspraken in een ontwerp van Programmawet gegoten. Het ontwerp werd gisteren op de website van de Kamer van Volksvertegenwoordigers gepu­bliceerd. In DL Flash worden de belangrijkste maatre­gelen, relevant voor de particuliere belegger, kort op een rijtje gezet. Deze maatregelen treden in werking vanaf 1 januari 2018.

Attachments

Zomerakkoord: eerste reeks maatregelen gepubliceerd (DL Flash)