Netto-financieel vermogen Belgen: 1068,932 mrd. euro (NBB)

Het netto-financieel vermogen van de Belgen bedroeg eind 2017 dik 1068 mrd. euro. Wilt u zich even vergelijken: rekening houdend met 11,3 miljoen Belgen komt het netto-financieel vermogen op ongeveer 95.000 euro per Belg. Houden we enkel rekening met de +18-jarigen (ongeveer 9 mln.) dan is dat een kleine 120.000. Met netto-financieel vermogen wordt bedoeld: cash geld, spaarrekeningen, opgebouwde verzekerings- en pensioenrechten, aandelen... verminderd met de schulden (hypthecaire leningen, persoonlijke leningen...). Tegenover het jaar voordien steeg het netto-financieel vermogen met 0,7%. Minder dan de inflatie dus. Eigenlijk werden we dus armer. Over de voorbije 4 jaar steeg het netto-financieel vermogen gemiddeld met ongeveer 4% per jaar.

Attachments

Netto-financieel vermogen Belgen: 1068,932 mrd. euro (NBB)