Brede steun bedrijfsleven en beleggers voor dividendplan Rutte blijft uit (FD)

Bij heel wat Belgische brokers stelt de implementatie van de verlaging van de Franse bronheffing nog steeds een probleem. En in het Belgisch staatsblad is er nog niets gepubliceerd over de vrijstelling van de eerste schijf van 640 euro ontvangen dividenden. Beleggers hebben weer alle reden om boos te worden (zie rubriek 'De b(r)oze belegger' in de Gids voor de Beste Belegger'. Ook in Nederland blijft de brede steun voor het dividendplan Rutte uit (afschaffing Nederlandse bronheffing). De 'kleine belegger' telt blijkbaar niet meer mee.

Grote beursgenoteerde bedrijven en buitenlandse beleggers zien nauwelijks voordelen van de afschaffing van de dividendbelasting in Nederland. Uit een rondgang langs vooraanstaande AEX-bedrijven en grote, vooral Britse beleggers blijkt dat er onder deze begunstigden van de maatregel geen uitgesproken steun te vinden is voor het plan. Enkel de bekende supporters Shell, Unilever en AkzoNobel steunen premier Rutte in zijn voornemen.

Daarmee neemt de twijfel toe over de argumentatie van de minister-president, die juist naar buitenlandse beleggers wijst als hij de inmiddels €2 mrd kostende maatregel verdedigt. Die zouden vanwege de dividendbelasting Nederland mijden. Daardoor zou ook de beurskoers van Nederlandse ondernemingen lager zijn dan die van hun buitenlandse concurrenten, waarmee die aantrekkelijke overnameprooien worden.

De VVD kan de openlijke steun van het bedrijfsleven goed gebruiken in het debat over het dividendplan. Vooral de oppositie roert zich nu het voorstel een half miljard duurder uitpakt.

Dat Shell, Unilever en Akzo Nobel het voorstel steunen was al duidelijk; deze bedrijven hebben gelobbyd om de belasting afgeschaft te krijgen. Andere bedrijven en beleggers zien de noodzaak niet. Chipmachinemaker ASML, mediabedrijf Wolters Kluwer en tankopslagbedrijf Vopak zeggen dat de dividendbelasting geen rol speelt bij hun afwegingen en hun plannen.

 

Tijdlijn

18 september: Op Prinsjesdag wordt de maatregel gepresenteerd in het belastingplan

25 & 26 oktober: Aandeelhouders Unilever stemmen over hoofdkantoor

20 december: Uiterste datum voor behandeling voorstel in Tweede en Eerste Kamer

2019: Onderwerp blijft politiek gevoelig, zeker als coalitie bij Statenverkiezingen van 20 maart zijn meerderheid in Eerste Kamer verliest. Intrekking wet blijft mogelijk.

1 januari 2020: Geplande invoering

 

Ook bij de keuze voor het vestigingsland van het hoofdkantoor speelt de taks niet mee, laten de bedrijven weten. ING zegt geen mening over het belastingplan te hebben en er met beleggers niet veel over te spreken. Off the record geven sommige grote bedrijven aan zich niet te willen bemoeien met de dividendbelasting, omdat zij die een heikele kwestie vinden. Philips zegt er neutraal in te staan. Ahold Delhaize en NN willen niet reageren.

Voor het Amerikaanse BlackRock, met een belegd vermogen van $6.317 miljard 's werelds grootste vermogensbeheerder en tevens de grootste aandeelhouder van Shell en Unilever, is dividendbelasting 'geen belangrijke overweging' bij het nemen van beleggingsbeslissingen.

Ook van Britse beleggers, die van de maatregel profiteren omdat zij in tegenstelling tot veel andere buitenlandse investeerders de Nederlandse dividendtaks in eigen land niet kunnen verrekenen, krijgen de plannen geen applaus. Janus Henderson, Legal & General en Baillie Gifford stellen dat de dividendbelasting geen rol speelt als zij beslissen of zij in Nederlandse bedrijven willen beleggen.

 

Net als BlackRock kijken zij vooral hoe de bedrijven presteren en wat hun vooruitzichten zijn. 'Een lagere dividendbelasting zou geen significante invloed hebben op hoe we aandelen bekijken en selecteren', aldus fondsbeheerder Andrew Jones van Janus Henderson. Deze beleggers behoren tot de grootste aandeelhouders van Nederlandse beursfondsen. Twee vermogensbeheerders gaven geen commentaar en nog eens vijf konden niet op tijd reageren.

Van de benaderde fondshuizen is alleen Fidelity International te spreken over het kabinetsplan, 'omdat dit de kosten voor beleggers zou verlagen'.

Vorige week schreef Adriaan de Mol van Otterloo, fondsbeheerder in Londen, al dat buitenlandse beleggers helemaal niet zitten te wachten op de maatregel. De belangenbehartiger van de grote institutionele beleggers, Eumedion-voorman Rients Abma, liet eenzelfde geluid horen. Beiden stellen dat de kabinetsplannen om Nederlandse bedrijven beter te beschermen een veel belangrijkere kwestie is.

Zakentycoon John Fentener van Vlissingen, grondlegger van reisimperium BCD, toonde zich dinsdagochtend op Radio 4 een uitgesproken tegenstander van het afschaffen van de dividendbelasting. 'Het is mij een raadsel dat men hiervoor gekozen heeft.'

Verantwoording

Het FD vroeg de 10 grootste Britse vermogensbeheerders plus BlackRock en Capital Group naar de wenselijkheid van de afschaffing van de dividendbelegging. BlackRock, L&G, Janus Henderson en Baillie Gifford lieten weten dat de maatregel geen significant verschil zal maken voor de beleggingsbeslissingen. Insight Investment en Aviva gaven geen commentaar. De overige partijen konden niet op tijd met een reactie komen. Fidelity International was de enige die iets ziet in de afschaffing van de dividendbelasting.

Ook werden de twaalf meest vooraanstaande AEX-bedrijven benaderd. Unilever, Akzo Nobel en Shell zijn voor afschaffing van de dividendbelasting. Vopak, Wolters Kluwer, ASML en ING laten weten dat het voor hen geen rol speelt. Ahold Delhaize, Aalberts, DSM en NN konden of wilden niet reageren. Philips is 'neutraal'.

Unilever besloot begin dit jaar zijn hoofdkantoor naar Nederland te verhuizen na, en op basis van het kabinetsvoornemen om de dividendbelasting af te schaffen. Helemaal zeker is de verhuizing overigens nog niet: in oktober mogen de aandeelhouders zich er nog over uitspreken.

In 2004 speelde de dividendkwestie een rol bij het besluit van Shell om zich in Nederland te vestigen. Daarvoor werd een complexe structuur in het leven geroepen om te voorkomen dat Britse Shell-aandeelhouders, die eerder waren vrijgesteld van de taks, alsnog dividendbelasting zouden moeten betalen. De afspraak die Shell hierover heeft gemaakt met de Nederlandse Belastingdienst raakte afgelopen zomer in opspraak.