BETTER FINANCE vraagt opnieuw aanpassing KID document in kader van PRIIP’s verordening

Op 1 oktober 2018 hebben de Europese toezichthoudende autoriteiten (ESAs, European Supervisary Authorities) een brief aan de Europese Commissie geschreven waarin zij hun bezorgdheid uitten over de praktische toepassing van het essentiële-informatiedocument (KID) voor verpakte retail- en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP's; Packaged Retail and Insurance-based Investment Products ). Hoewel belangrijke EU-organisaties van openbaar belang die individuele beleggers en gebruikers van financiële diensten vertegenwoordigen, zoals BETTER FINANCE en de FSUG (de Gebruikersgroep voor financiële diensten van de Europese Commissie), evenals enkele industriële organisaties, herhaaldelijk ernstige hun bezorgdheid hebben geuit over het besluit om prestatiegegevens uit het verleden te elimineren uit het essentiële-informatiedocument van de PRIIP’s-Verordening, is hun bezorgdheid de afgelopen jaren in dovemansoren gevallen. Het gewijzigde standpunt van de ESAs biedt een glimp van hoop omdat de potentiële wetswijzigingen van de ESA's en hun voorstel voor een wetgevingsevaluatie de deur op een kier zouden kunnen zetten om de beleidsmakers tot gezond verstand te brengen.

BETTER FINANCE, de overkoepelende Europese federatie van beleggers en spaarders waar VFB lid van is, vestigt nogmaals de aandacht op het feit dat het elimineren van gestandaardiseerde, gemakkelijk vergelijkbare gegevens over in het verleden behaalde resultaten een grote stap terug betekent voor beleggers. Hierdoor wordt de vooruitgang die is geboekt bij het transparanter maken van de markt voor beleggingsfondsen voor individuele beleggers ongedaan gemaakt. In de huidige vorm biedt het KID beleggers enorm misleidende en niet-vergelijkbare toekomstvoorspellingen. Guillaume Prache, Managing Director van BETTER FINANCE, wijst erop dat "de eliminatie van de vereiste voor de openbaarmaking van prestaties uit het verleden van de PRIIP's en hun gekozen benchmarks ten gunste van ‘vier toekomstige prestatiescenario's’ zonder enige benchmarks, kleine beleggers in de war brengt en in het ongewisse laat omdat ze niet weten of deze producten hun beleggingsdoelstellingen hebben bereikt of in het verleden geld hebben verdiend of niet. Evenmin zullen ze de ene KID met de andere kunnen vergelijken. "

De Europese toezichthoudende autoriteiten (ESA's) hebben ondertussen in een brief aan de Europese Commissie hun eigen twijfels met betrekking tot de PRIIP's KID kenbaar gemaakt en besloten belanghebbenden te raadplegen over de kwestie van prestatiescenario's.

BETTER FINANCE vraagt ​​opnieuw om een ​​spoedige herziening van de PRIIP’s-Verordening.

Engelstalige tekst

ESAs Letter: ESA response to Commission request to develop guidance on facilitating the production and distribution of information on investment funds as of 1 January 2020

BETTER FINANCE Press Release: the Key Information Document will provide Investors with misleading and non-comparable Future Projections

VFB is lid van BETTER FINANCE , de Europese overkoepelende federatie voor beleggers en spaarders.
De bedoeling van de PRIIPs-verordening is de retailbeleggers in staat te stellen de essentiële kenmerken van het product en de risico's die ermee samenhangen te begrijpen en te vergelijken.