donderdag 29 september 2022 - 18:30

Masterclass Waardering van bedrijven |Volzet|

VFB kantoor te Mechelen

Gastspreker: Joël Schols

VFB organiseert een fysieke masterclass rond waarderen van bedrijven in de VFB lokalen in Mechelen (Blarenberglaan 4)

Donderdag 29 september, 6 en 13 oktober 2022 telkens om 18u30
Voorafgegaan door een online kennismakingssessie op maandag 26 september.


Kennismaking en toelichting structuur: via video op maandag 26 september om 19u30 (max 1 uur via Zoom)
Sessie 1: in VFB lokalen op donderdag 29 september om 18u30 (3 uur te Mechelen)
Sessie 2:  in VFB lokalen op donderdag 6 oktober om 18u30  (3 uur te Mechelen)
Sessie 3:  in VFB lokalen op donderdag 13 oktober om 18u30  (3 uur te Mechelen)


In deze masterclass, exclusief voor VFB leden, bespreekt Joël Schols de elementen die belangrijk zijn om tot een waardering van een bedrijf te komen. De insteek is een 'value investing mindset' waarbij we de werking van een bedrijf trachten te begrijpen en we door de boekhoudkundige cijfers kijken om de operationele resultaten en kasstromen te ontdekken. De belangrijkste inspiratiebronnen zijn Aswath Damodaran, Michael Mauboussin, Bruce Greenwald en natuurlijk de tijdloze inzichten van bekende waardebeleggers zoals Warren Buffett, Charlie Munger en Joël Greenblatt.


Een greep uit de thema's die aan bod komen: we ontrafelen de begrippen RoIC en RoIIC, bekijken de herinvesteringen (capex en verhoging werkkapitaal) om zo tot de verschillende vormen van vrije kasstroom te komen. We berekenen de waarde van groei en bespreken de 6 value drivers die de input zijn voor het DCF waarderingsmodel.


Naast de waardebepaling is de risicobepaling even belangrijk: we gaan na hoe je de schuldgraad kan onderzoeken, welke invloed goodwill heeft, in welke gevallen we tangible bookvalue belangrijk vinden.


Je krijgt heel wat oefeningen zodat je op het einde van de sessies zelf aan de slag kan met discounted cash flow modellen.


Om deel te nemen heb je minimaal een basiskennis van de balans, de resultatenrekening en de kasstrroomtabel. De ideale kennis is die van de opleiding 'Fundamentele analyse' van Kurt Kegels.

Lesgever Joël Schols

Joël Schols is de oprichter van Newtel, later Nextel dat nu onderdeel is van Telenet. Als ondernemer heeft Joël 20 jaar ervaring met waarderingen en overnames van bedrijven.

Meer info over hem: https://www.beursbabbel.be/joel-schols/


Om de sessies zo interactief mogelijk te hebben sluiten we af bij 8 deelnemers. Volzet? Mail naar info@vfb.be om op de wachtlijst te komen.


PRIJS : leden: 150 euro