Disclaimer

De verstrekte informatie op deze site steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. VFB vzw of de auteurs kunnen geenszins aansprakelijk worden gesteld voor gederfde winst of verlies naar aanleiding van de verstrekte informatie of het gebruik ervan. De informatie op deze site is enkel bedoeld om beleggers te informeren en te vormen. VFB garandeert geenszins dat de behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Uzelf neemt dan ook de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik dat u maakt van de informatie verstrekt op deze site.