Sectoren: Vastgoed

Website

Persberichten

Financiële verslagen

Financiële kalender

Koersen

Care Property Invest is de eerste Belgische beursgenoteerde Zorgvastgoedinvesteerder (GVV) 
en neemt een duidelijke positie in binnen het GVV-landschap door haar specialisatie uitsluitend binnen
het marktsegment van de huisvesting voor senioren én mensen met een beperking.

Care Property Invest