Update voorbeeldportefeuille per 30/06/2021: Sofina geeft je vleugels

De aandelenmarkten brouwden in het tweede kwartaal een verlengstuk aan de goede prestatie over de eerste drie maanden. Zo ook de voorbeeldportefeuille. Deze steeg de voorbije drie maanden met 6,6% terwijl de Bel20 het moest stellen met een stijging van 5,8%. Eerlijkheidshalve moeten we er hier wel meteen aan toevoegen dat er over het tweede kwartaal nogal wat dividenden worden uitgekeerd. Deze remden de klim van de Bel20, die geen returnindex is, af terwijl de dividenden de cashpositie van de voorbeeldportefeuille wel spekken. Anderzijds trachten we in de voorbeeldportefeuille trouw te blijven aan de oorspronkelijke opzet: met kwaliteitsaandelen die lange tijd in portefeuille kunnen blijven profiteren van de vrijstelling van roerende voorheffing op 800 euro dividenden. En dat dit een strategie is die kan lonen bewijst het rendement sinds de start eind 2017: op jaarbasis +10,3% return (koersstijging + dividend) tegenover + 1,05% voor de Bel20 (enkel koersstijging). Over de voorbije 3,5 jaar komt de stijging van de portefeuille dus op om en bij de 40%.

Rendement op jaarbasis sinds start

Voorbeeldportefeuille

10,30%

Bel20

1,05%

 

 

Rendement sinds begin 2021

 

Voorbeeldportefeuille

11,30%

Bel20

13,92%

 

 

Rendement sinds 31/03/2021

 

Voorbeeldportefeuille

6,60%

Bel20

5,80%

Elk kwartaal geven we een korte update over het belangrijkste nieuws van de bedrijven in portefeuille en de koersbewegingen. Het tweede kwartaal is traditioneel goed gestoffeerd. Heel wat bedrijven maken jaarresultaten bekend en keren het dividend uit.

Dividenden en cashpositie

Laten we beginnen met de uitgekeerde dividenden en de impact op de cashpositie.

 

 

 

Aantal

brutodividend

Totaal

Ackermans & van Haaren

14

2,35

32,9

GBL

 

22

2,50

55

Sofina

 

15

3,01

45,15

Atenor

 

46

2,42

111,32

Elia

 

43

1,71

73,53

KBC Ancora

 

44

0,20

8,8

Ageas

 

80

2,65

212

Resilux

 

20

3,00

60

 

 

 

 

 

 

Algemeen totaal

 

 

 

598,7

We inden aldus voor 598,7 euro dividenden waardoor de cashpositie stijgt van 398,62 euro (per eind maart) tot 997,32 euro. We brengen de brutodividenden in rekening aangezien we profiteren van de vrijstelling dividenden tot 800 euro.  

Update bedrijfsnieuws

Ackermans & van Haaren (Investeringsmaatschappij opgenomen in de BEL20 beursindex, de twintig grootste ‘Belgische’ bedrijven genoteerd op de beurs) is een gediversifieerde groep actief in 4 kernsectoren, namelijk Marine Engineering & Contracting, Private Banking, ‘Vastgoed & seniorenzorg’ en tenslotte ‘Energie’. De groep beschikt over een uitstekend management en heeft in het verleden aangetoond echt waarde te creëren voor zijn aandeelhouders.

De kwartaalupdate van Ackermans & van Haaren was ronduit positief. De financiële poot met Delen en Bank J.Van Breda blijven mooi groeien. 62%-dochter CFE, met DEME en de bouwdivisie, rekent eveneens op een duidelijke winststijging. Ook Sipef, voor 34,68% in handen van Ackermans & van Haaren, verwacht voor 2021 een significant hogere winst. Sipef profiteerde in extremis nog van een verlaging van de Indonesische exportheffing op palmproducten (Lees meer). Voor wat het waard is,
 van Oddo BHF kreeg Ackermans een koersdoelverhoging tot 170 euro mee.
Ackermans & van Haaren rekent voor dit jaar op een "belangrijke" winstgroei en de boekwaarde zal verder stijgen. Tegen 1,2 keer de boekwaarde mogen beleggers die nog geen aandelen Ackermans & van Haaren in portefeuille hebben, nog kopen.  

GBL (eveneens opgenomen in de BEL20 beursindex) is gediversifieede groep (holding) belegd in industrie- en dienstenbedrijven. De strategische (lange-termijn) deelnemingen zijn goed voor 75% tot 80% van de portefeuille en omvatten Imerys (wereldleider in gespecialiseerde mineralen), Adidas (Europees leider in sportuitrusting), LafargeHolcim (wereldleider in cement en beton), SGS (grootste bedrijf ter wereld op het vlak van inspectie, kwaliteitscontrole, testing en certificering), Pernod Ricard (2de grootste sterke drankengroep) en Umicore (gespecialiseerd in materiaaltechnologie en recyclage van kostbare metalen).

Het kwartaalrapport van GBL kon bekoren. Per 31 maart bedroeg de intrinsieke waarde 130,7 EUR p.a. Ondertussen zoeken de koersen van een aantal participaties (Pernod-Ricard, Adidas, SGS…) records op zodat dit cijfer wellicht nog wat is opgelopen. We schatten de onderwaardering tegenover de intrinsieke op nog steeds ruim 30%. GBL kreeg ook een koopadvies mee van Bank of America.

GIMV is een investeringsmaatschappij die een tijdelijk partnership aangaat met bedrijven met sterk groeipotentieel. GIMV focust op vier investeringsplatformen: bedrijven die een sterke visie hebben op de behoeften van de consument, bedrijven actief in de gezondheidszorg, bedrijven die groeien via technologische innovatie & productleiderschap en tenslotte bedrijven die zorgen voor een duurzamere en efficiëntere samenleving. GIMV noteert meestal rond zijn officiële intrinsieke waarde die steeds voorzichtig wordt geschat met een korting van 25% op de gemiddelde waardering van de sector. De meeste verkopen van deelnemingen gebeurden daarom tegen een prijs die hoger lag dan de intrinsieke waarde. GIMV streeft naar een jaarlijks portefeuille-rendement van minimaal 15% en realiseert dit veelal ook. Dit bedrijf biedt een aantrekkelijk dividendrendement.

Het (keuze)dividend van Gimv komt er, omwille van het gebroken boekjaar, pas in juli. Voor de modaliteiten klik hier. Wij opteren voor het dividend in cash, maar grotere portefeuilles, die de 800 euro vrijstelling van dividenden overschrijden, kunnen via het keuzedividend aandelen verwerven met een korting van 8%. Dit op basis van de huidige koers.
Met het keuzedividend wil Gimv de kasuitstroom beperken, omdat ze voldoende investeringsmogelijkheden ziet. Vorig jaar investeerde de groep, net als de drie jaren voordien, meer dan 200 mln. euro. Een aantal verkopen en hogere waarderingen leidden in het boekjaar 2021 per eind maart tot een recordresultaat van 7,96 euro per aandeel. De intrinsieke waarde bedroeg op het einde van dit boekjaar 49 euro. Dit na een korting van 22% op de Ebitda-waarderingen die Gimv zelf toepast.

Sofina (opgenomen in de BEL20 beursindex) is een gediversifieerde groep die steeds meer inzet op snelgroeiende bedrijven (private equity is goed voor 80% van de portefeuille). De dividendpolitiek van Sofina is in België uniek: jaarlijkse dividendverhogingen sinds de oprichting in 1956! 

Sofina, dat in het eerste kwartaal een rustpauze inlaste, gaf de voorbeeldportefeuille in de voorbije drie maanden vleugels met een koersstijging van 26,1%. De private equity holding nam gezwind de kaap van de 300 euro en huppelde van het ene naar het andere record. Het positieve sentiment rond private equity hield aan en Sofina heeft nogal wat beurskandidaten in de private equity portefeuille. Vandaar de stevige waardering, wellicht een stuk boven de intrinsieke waarde. Op basis van nieuwsberichten schatten we deze in de buurt van de 315 euro maar voor het exacte cijfer is het wachten op de halfjaarlijkse newsletter (nr. 8, wellicht rond de 20ste juli) die je kan terugvinden op de website van Sofina (www.sofinagroup.com)

TINC is een investeringsmaatschappij die participeert in bedrijven die infrastructuur realiseren en uitbaten. TINC’s portefeuille genereert kasstromen die over de lange termijn een duurzaam karakter hebben en de basis vormen voor het dividendbeleid. TINC werd in 2015 geïntroduceerd op Euronext Brussel tegen 11 euro per aandeel. Mooi dividendrendement.

TINC Aangezien deze infrastructuurholding belegd is in activiteiten die gereguleerd zijn en/of een strategische marktpositie hebben en het meestal gaat om lange termijn projecten/ overeenkomsten zijn de cashflows in principe vrij voorspelbaar. 

KBC Ancora is een goedkopere manier om in KBC Groep te beleggen. Inderdaad, via deze monoholding, die alleen aandelen van KBC Groep bezit, beleg je momenteel in KBC Groep met ruim 30% korting.

De koers van KBC Ancora wordt gestuurd door de koers van KBC (65,2 euro). Mede dankzij een terugname van voorzieningen voor slechte kredieten kwam de nettowinst in het eerste kwartaal met 1,31 euro boven de verwachtingen uit. KBC keerde een dividend uit van 0,44 euro en in het najaar zou nog 2 euro worden uitgekeerd. Als Europa het toelaat tenminste. Maar op basis van wat we in de VS zien, hebben we daar goede hoop op. Daarmee zou ook KBC Ancora het dividend weer op peil kunnen brengen. De onderwaardering van KBC Ancora is met zowat 40% te hoog!

Atenor is een vastgoedontwikkelaar, gespecialiseerd in grote stadsprojecten in onder meer België, Luxemburg, Frankrijk, Hongarije en Roemenië. De groep is al langer goed gepositioneerd in Centraal-Europa. Atenor heeft twee fundamentele trends die in zijn voordeel spelen. Enerzijds is er de bevolkingsaangroei, vooral geconcentreerd in steden, waardoor er meer woningen nodig zijn. Anderzijds is er de aanhoudende vraag naar nieuwe en efficiëntere kantoorruimtes. Atenor heeft een voorzichtige politiek van geleidelijk stijgende dividenduitkeringen.

Atenor (+6,3%) lijkt wat uit zijn winterslaap ontwaakt. De vastgoedontwikkelaar heeft dankzij een aantal verkopen nu al een evenaring van de winst van 2020 op zak. Over 2021 wordt een 3 à 5% hoger dividend in het vooruitzicht gesteld. We rekenen op 2,52 euro p.a. Dat brengt het dividendrendement op een erg mooie 4,2%. Atenor begaf zich ook op de Londense markt en is daarmee actief in 10 landen. Het mooie dividendrendement, de regionale spreiding en het uitgebreid aantal projecten maken van Atenor een waardige keuze binnen de Belgische vastgoedbedrijven.

Elia staat in voor de elektriciteitstransmissie in België en het noordoosten van Duitsland en wordt vergoed op basis van het geïnvesteerd bedrag in de facto hoogspanningsverbindingen. De groep beheert meer dan 18.000 km hoogspanningsverbindingen, voorziet meer dan 30 miljoen gebruikers van stroom en behoort in Europa tot de Top 5.

Elia is qua beleggingsprofiel een beetje vergelijkbaar met TINC. De netwerkbeheerder bevestigde de verwachtingen. Niet echt goedkoop geprijsd, maar daar staat veiligheid tegenover. Bovendien kan Elia profiteren van de Europese 'Green deal' en de Duitse energietransitie. 

Miko is bekend van de Miko koffie en de plastiekverpakkingen voor de voedingsindustrie roomijs, margarine,…). Deze laatste activiteiten werden evenwel verkocht aan het Duitse Pacor. Het bedrijf is familiaal, goed en voorzichtig geleid.

De koerstrigger bij Miko (+17,8%) hadden we nog tegoed. De beurshandel werd op 31/03 even opgeschort en dus profiteerden we in de vorige update niet meer van de verkoop van de kunststofverpakkingsafdeling aan het Duitse Pacor. De mededingingsautoriteiten keurden ondertussen de verkoop goed. Miko zal aldus 110 mln. euro opstrijken. Voor de verkoop, bedroeg de beurskapitalisatie van Miko (koffie + verpakking) slechts 125 mln. euro. Miko wordt een pure koffiespeler. De corona-uitdagingen (thuiswerk, horeca) zijn er nog steeds, hoewel de lockdowns versneld worden afgebouwd. Bovendien creëren deze ook kansen in de vorm van overnames.

Ageas is een verzekeraar die zowel actief is in levens- als schadeverzekeringen. Ageas focust zich op de regio's waar het een belangrijke rol kan spelen. De voorbije jaren werd vooral een sterke groei opgetekend in Azië.

De financiële aandelen, namelijk Ageas (- 9,2%) en KBC Ancora (-1,4%), lieten het wat afweten. Laat het ons maar toeschrijven aan het moeilijk te voorspellen renteklimaat.
Bij Ageas gelden als verzachtende omstandigheden natuurlijk ook de bijzonder sterke koersprestatie in het eerste kwartaal. Ageas keerde trouwens ook een dividend uit van 2,65 euro (dividendrendement 5,7%!).

Resilux is een producent van PET (polyethyleentereftalaat) preforms en flessen voor onder meer de voedings- en drankenindustrie.
iShares Core S&P500 UCITS ETF USD Acc (EUR). Deze ETF (Exchange Traded Fund of beursgenoteerd fonds) noteert op Euronext Amsterdam in euro en volgt nauwkeurig de evolutie van de S&P500, de belangrijkste Amerikaanse beursindex. Dividenden worden niet uitgekeerd maar herbelegd. Hierdoor bespaar je de 30% Belgische roerende voorheffing op je belegging in de Amerikaanse beurs. De jaarlijkse kosten van dit beursgenoteerd indexfonds blijven beperkt tot 0,07%. Heel aanvaardbaar voor startende (en andere) beleggers! TICKER: CSPX

De Amerikaanse beurzen, die zetten ondertussen onverschrokken hun recordreeks verder en dat resulteerde in een stijging met 6,3% voor de ETF iShares Core S&P500

De voorbeeldportefeuille werd samengesteld eind 2017 met de slotkoersen van dat jaar. Dit is een beleggingsportefeuille op lange termijn. Je moet hier dus niet snel wijzigingen in verwachten. We laten wel regelmatig de actualiteit van de bedrijven waarin we beleggen aan bod laten komen. Met deze portefeuille geniet u ook van de vrijstelling van roerende voorheffing. Voor de dividenden die dit jaar werden (worden) uitgekeerd blijft dit bedrag op 800 euro. Dankzij die vrijstelling is het netto dividendrendement van de voorbeeldportefeuille 2,3% (= brutodividendrendement).

De  samenstelling van de portefeuille ziet er als volgt uit:

 

Koers

waarde

Koers

Huidige

 

 

 

 

 

Div.

Aantal

Bedrijven

eind 2017

eind 2017

30/06/2021

waarde

%

K/W

K/IW

Div.

Bedrag

Rend.

14

Ackermans & van Haaren

145,15

     2.032,10

142,40

     1.993,60

5,8%

92%

2,35

32,9

1,7%

22

GBL

89,99

     1.979,78

94,34

     2.075,48

6,1%

70%

2,5

55

2,6%

45

GIMV

50,52

     2.273,40

54,00

     2.430,00

7,1%

100%

2,5

112,50

4,6%

15

Sofina

131,15

     1.967,25

363,80

     5.457,00

16,0%

115%

3,01

45,15

0,8%

166

TINC

12,56

     2.084,96

12,50

     2.075,00

6,1%

104%

0,52

86,32

4,2%

 

 

                 -  

0

 

46

Atenor

46,99

     2.161,54

60,40

     2.778,40

8,1%

2,42

111,32

4,0%

43

Elia

47,9

     2.059,70

89,00

     3.827,00

11,2%

24,5

1,71

73,53

1,9%

44

KBC Ancora

52,49

     2.309,56

35,98

     1.583,12

4,6%

60%

0,2

8,8

0,6%

17

Miko

122,9

     2.089,30

119,00

     2.023,00

5,9%

25,0

0

0

0,0%

80

Ageas

38,89

     3.111,20

46,80

     3.744,00

11,0%

7,7

2,65

212

5,7%

20

Resilux

164,5

     3.290,00

166,00

     3.320,00

9,7%

14,5

3

60

1,8%

 

Totaal aandelen met dividend

   22.068,79

                 -  

91,7%

797,52

 

5

iShares Core S&P500

215,03

     1.075,15

365,87

     1.829,35

5,4%

23

 

 

 

 

 

Cash

158,86

        158,86

        997,32

2,9%

 

 

Totaal

 

  26.592,80

 

  34.133,27

 

 

 

 

 

2,3%

 

 

Huidige waarde = Aantal x Koers 

K/W     = Koers/Winst per aandeel; geeft weer hoeveel keer we de winst van het afgelopen boekjaar betalen.

K/IW   = Koers/Intrinsieke Waarde;geeft weer hoe sterk de koers onder of boven de intrinsieke waarde (echte waarde) per aandeel van de holding staat. Hoger dan 100%: overwaardering. Lager dan 100%: onderwaardering.

Div.      =  brutodividend per aandeel over 2019

Rend.   = dividendrendement = brutodividend / koers van het aandeel

(*): opgenomen op basis van koers 31/01/2019 (60 stuks) en 01/04/2020 (20 stuks)

(**): opgenomen op basis van koers 26/03/2021 (20 stuks)