Update voorbeeldportefeuille 30/12/2020: fors herstel

De voorbeeldportefeuille herstelde in het laatste kwartaal van 2020 fors waardoor de schade die werd opgelopen over de eerste 9 maanden volledig werd uitgewist. In 2020, toch geen makkelijk jaar voor beleggers in Belgische aandelen, kwam de return (koersevolutie + dividend) uiteindelijk uit op 1%. Dit tegenover eend daling met 8,4% voor de Bel20-index. Sinds de vorige kwartaalupdate eind september herstelde de waarde met een forse 11,5%. 
Sinds de start van de portefeuille eind 2017 bedraagt het rendement op jaarbasis van de voorbeeldportefeuille +8%. Dit tegenover een daling op jaarbasis van de Bel20 met -3,1%.

 

Update bedrijfsnieuws

Ackermans & van Haaren (Investeringsmaatschappij opgenomen in de BEL20 beursindex, de twintig grootste ‘Belgische’ bedrijven genoteerd op de beurs) is een gediversifieerde groep actief in 4 kernsectoren, namelijk Marine Engineering & Contracting, Private Banking, ‘Vastgoed & seniorenzorg’ en tenslotte ‘Energie’. De groep beschikt over een uitstekend management en heeft in het verleden aangetoond echt waarde te creëren voor zijn aandeelhouders.

Ackermans keerde op 16 november het dividend uit van 2,32 euro p.a. Ackermans (+11,1% in het laatste kwartaal)gaf in de tradingupdate eind november aan dat het resultaat over het derde kwartaal vergelijkbaar was met dat van het derde kwartaal van 2019. Een duidelijk herstel aldus tegenover het tweede kwartaal. Bij Delen groeide het vermogen mooi aan. We vermelden ook nog dat Ackermans de participatie in CFE via aankopen op de beurs optrok van 61 tot 62,06% en dat het 20% nam in OMP waardoor het een strategische investeerder wordt in een toonaangevende solution provider op het vlak van supply chain planning. Wie nog geen aandelen Ackermans heeft, mag nog instappen. 

GBL (eveneens opgenomen in de BEL20 beursindex) is gediversifieede groep (holding) belegd in industrie- en dienstenbedrijven. De strategische (lange-termijn) deelnemingen zijn goed voor 75% tot 80% van de portefeuille en omvatten Imerys (wereldleider in gespecialiseerde mineralen), Adidas (Europees leider in sportuitrusting), LafargeHolcim (wereldleider in cement en beton), SGS (grootste bedrijf ter wereld op het vlak van inspectie, kwaliteitscontrole, testing en certificering), Pernod Ricard (2de grootste sterke drankengroep) en Umicore (gespecialiseerd in materiaaltechnologie en recyclage van kostbare metalen).

GBL (+7,2%) blijft met een relatief hoge waardering van iets meer dan 30% noteren (gemiddelde korting voorbije 5 jaar ongeveer 25%). De holding nam een meerderheidsbelang in de fietsenproducent Canyon en bouwde een participatie op van 5% in de Noorse zalmkweker Mowi (het vroegere Marine Harvest). Over 2020 worddt er een dividendverlaging tot 2,5 euro bruto in het vooruitzicht gesteld (3,15 euro in 2019). Hiermee komt het verwachte dividendrendement wel nog op een behoorlijke 3%. Wie nog geen aandelen GBL heeft, mag kopen. 

GIMV is een investeringsmaatschappij die een tijdelijk partnership aangaat met bedrijven met sterk groeipotentieel. GIMV focust op vier investeringsplatformen: bedrijven die een sterke visie hebben op de behoeften van de consument, bedrijven actief in de gezondheidszorg, bedrijven die groeien via technologische innovatie & productleiderschap en tenslotte bedrijven die zorgen voor een duurzamere en efficiëntere samenleving. GIMV noteert meestal rond zijn officiële intrinsieke waarde die steeds voorzichtig wordt geschat met een korting van 25% op de gemiddelde waardering van de sector. De meeste verkopen van deelnemingen gebeurden daarom tegen een prijs die hoger lag dan de intrinsieke waarde. GIMV streeft naar een jaarlijks portefeuille-rendement van minimaal 15% en realiseert dit veelal ook. Dit bedrijf biedt een aantrekkelijk dividendrendement.

De portefeuille van Gimv (+4,5%) bleek al bij al resistent tegen de coronacrisis. De sterke prestatie van de aandelenmarkten in het laatste kwartaal (het eerste kwartaal van het nieuwe boekjaar voor GIMV) zal een positieve impact hebben op de ratio EV/Ebitda die toegepast wordt op de portefeuilleposities. Nog steeds een bijzonder mooi brutorendement van 5%. 

Sofina (opgenomen in de BEL20 beursindex) is een gediversifieerde groep die steeds meer inzet op snelgroeiende bedrijven (private equity is goed voor 80% van de portefeuille). De dividendpolitiek van Sofina is in België uniek: jaarlijkse dividendverhogingen sinds de oprichting in 1956! 

Sofina (+18,9%) blijft hoge toppen scheren en stoomt weer van het ene naar het andere record. De portefeuille is voor 80% belegd in private equity, de holding blijkt een neus te hebben voor niet-genoteerde technologie en richt zich op Azië. Alle ingrediënten voor een mooie stijging waren dus voorhanden. Bij de persberichten op de website van Sofina enkel 'inkoop van eigen aandelen'. Sofina verlaagt al 25 jaar het dividend niet.

TINC is een investeringsmaatschappij die participeert in bedrijven die infrastructuur realiseren en uitbaten. TINC’s portefeuille genereert kasstromen die over de lange termijn een duurzaam karakter hebben en de basis vormen voor het dividendbeleid. TINC werd in 2015 geïntroduceerd op Euronext Brussel tegen 11 euro per aandeel. Mooi dividendrendement.

TINC (-3,7%) gaf wat terrein prijs maar daar maken we ons geen zorgen over. TINC wordt tot de coronabestendige aandelen gerekend en maakt deze reputatie waar. Aangezien deze infrastructuurholding belegd is in activiteiten die gereguleerd zijn en/of een strategische marktpositie hebben en het meestal gaat om lange termijn projecten/ overeenkomsten zijn de cashflows in principe vrij voorspelbaar. De daling van de elektriciteitsprijs zal mogelijk wel een negatieve impact hebben op de waardering van de wind- en zonneparken. 

KBC Ancora is een goedkopere manier om in KBC Groep te beleggen. Inderdaad, via deze monoholding, die alleen aandelen van KBC Groep bezit, beleg je momenteel in KBC Groep met ruim 30% korting.

De bankaandelen herstelden mooi in het vierde kwartaal na een bijzonder moeilijk 3de kwartaal. Ook KBC zat in de lift en KBC Ancora volgde met een stijging van liefst 30%. De onderwaardering bedraagt evenwel nog steeds een relatief hoge 34%. Je kan de intrinsieke waarde als volgt berekenen: (0,99 * koers van KBC) - 3,61 euro

Atenor is een vastgoedontwikkelaar, gespecialiseerd in grote stadsprojecten in België, Luxemburg, Frankrijk, Hongarije en Roemenië. De groep is al langer goed gepositioneerd in Centraal-Europa. Atenor heeft twee fundamentele trends die in zijn voordeel spelen. Enerzijds is er de bevolkingsaangroei, vooral geconcentreerd in steden, waardoor er meer woningen nodig zijn. Anderzijds is er de aanhoudende vraag naar nieuwe en efficiëntere kantoorruimtes. Atenor heeft een voorzichtige politiek van geleidelijk stijgende dividenduitkeringen.

Atenor (-2,1%) ontsnapte niet aan het mindere beleggerssentiment rond vastgoedaandelen. Het dividend komt nochtans niet in gevaar en de vastgoedontwikkelaar biedt een rendement van 4% bruto. Gert De Mesure waardeerde in een analistenrapport , en dit op basis van de verdiscontering van de toekomstige winstverwachtingen, het aandeel op 89,09 euro.
De obligatieuitgifte van Atenor was een succes en er is dus voldoende cash. Atenor kijkt ook steeds meer richting Nederland. 

Elia staat in voor de elektriciteitstransmissie in België en het noordoosten van Duitsland en wordt vergoed op basis van het geïnvesteerd bedrag in de facto hoogspanningsverbindingen. De groep beheert meer dan 18.000 km hoogspanningsverbindingen, voorziet meer dan 30 miljoen gebruikers van stroom en behoort in Europa tot de Top 5.

Elia is qua beleggingsprofiel een beetje vergelijkbaar met TINC. De koers (+14,4%) herstelde mooi van de dip in het derde kwartaal. De netwerkbeheerder bevestigde de verwachtingen. Niet echt goedkoop geprijsd, maar daar staat veiligheid tegenover. Bovendien kan Elia profiteren van de Europese 'Green deal' en de Duitse energietransitie. 

Miko is bekend van de Miko koffie en de plastiekverpakkingen voor de voedingsindustrie roomijs, margarine,…). Het bedrijf is familiaal, goed en voorzichtig geleid.

Miko stond geboekt als een bedrijf met een voorspelbare cashflow dat slechts een derde van zijn winst uitkeerde. Maar dat is natuurlijk buiten deze uitzonderlijke omstandigheden gerekend. Voor de ‘plastic’activiteiten is er niet meteen een probleem maar ‘corona’ maant Miko wel tot voorzichtigheid aan omdat het een onmiddellijke invloed heeft op de koffie-service-activiteiten. De horeca werd immers buitengewoon hard getroffen terwijl heel wat kantoren gesloten waren (thuiswerk). Miko schrapte het dividend. Het bedrijf stelt zich niettemin opportunistisch op en maakt van de crisis gebruik om overnames op te speuren.

Ageas is een verzekeraar die zowel actief is in levens- als schadeverzekeringen. Ageas focust zich op de regio's waar het een belangrijke rol kan spelen. De voorbije jaren werd vooral een sterke groei opgetekend in Azië.

Ook een sterk koersherstel voor Ageas (+25%). De kwartaalcijfers kwamen licht onder de consensusverwachtingen uit maar dat had alles te maken met afschrijvingen in Azië. Het saldodividend van 2,38 euro bruto werd uitgekeerd. 

iShares Core S&P500 UCITS ETF USD Acc (EUR). Deze ETF (Exchange Traded Fund of beursgenoteerd fonds) noteert op Euronext Amsterdam in euro en volgt nauwkeurig de evolutie van de S&P500, de belangrijkste Amerikaanse beursindex. Dividenden worden niet uitgekeerd maar herbelegd. Hierdoor bespaar je de 30% Belgische roerende voorheffing op je belegging in de Amerikaanse beurs. De jaarlijkse kosten van dit beursgenoteerd indexfonds blijven beperkt tot 0,07%. Heel aanvaardbaar voor startende (en andere) beleggers! TICKER: CSPX

 

Over heel het jaar 2019 (dividenden die in 2020 werden/worden uitbetaald) zullen we in totaal 731,61 euro aan brutodividenden cashen. Ietsje te weinig om volop te profiteren van de vrijstelling van roerende voorheffing op dividenden tot 800 euro. Dat komt omdat KBC Ancora en Miko het dividend schrapten. Door de dividenduitkeringen van Ageas en Ackermans namen de liquiditeiten in het vierde kwartaal met 222,54 euro toe. 

De voorbeeldportefeuille werd samengesteld eind 2017 met de slotkoersen van dat jaar. Dit is een beleggingsportefeuille op lange termijn. Je moet hier dus niet snel wijzigingen in verwachten. We laten wel regelmatig de actualiteit van de bedrijven waarin we beleggen aan bod laten komen. We begonnen met 20.000 euro en de beginwaarde van de aandelen met dividenduitkering was 18.766 euro. Met deze portefeuille geniet u ook van de vrijstelling van roerende voorheffing. Voor de dividenden die dit jaar worden uitgekeerd (inkomstenjaar 2020, aangifte 2021) werd dit bedrag (retroactief! in het kader van de begrotingsmaatregelen) niet geïndexeerd (blijft dus op 800 euro). Dankzij die vrijstelling is het netto dividendrendement van de voorbeeldportefeuille 2,6% (= brutodividendrendement).

De  samenstelling van de portefeuille ziet er als volgt uit:

Aantal

Bedrijven

Koers

Huidige waarde

K/W

K/IW

Div.

Dividend

Rendement

eind' 17

31/12/2020

14

Ackermans & van H.

145,15

123,00

1.722,00

 

92%

2,32

0%

22

GBL

89,99

82,52

1.815,44

 

73%

3,15

4,4%

45

Gimv

50,52

50,00

2.250,00

 

103%

2,50

5,3%

15

Sofina

131,15

277,00

4.155,00

 

107,3%

2,90

1,6%

166

TINC

12,56

12,95

2.149,70

 

110%

0,51

4,1%

44

KBC Ancora

 52,49 

34,98 

1.539,12 

 

69% 

0

0% 

46

Atenor

46,99

57,00

2.622,00

8,1

 

2,31

3,6%

43

Elia

47,90

97,50

4.192,50

21,6

 

1,69

2,1%

17

Miko

122,90

98,50

1.674,50

28,1

 

0

0%

 80

Ageas (*)

 40,67

 43,58

 3.486,40

 10,6

 

2,65 

 5,8%

 

Totaal aandelen met dividend

26.606,66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

iShares Core S&P500

215,03

306,922

1.534,61

16,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash

158,86

688,62

 

 

 

 

 

Totaal

 

 

27.829,89

 

 

731,61

2,6%

Huidige waarde = Aantal x Koers 

K/W     = Koers/Winst per aandeel; geeft weer hoeveel keer we de winst van het afgelopen boekjaar betalen.

K/IW   = Koers/Intrinsieke Waarde;geeft weer hoe sterk de koers onder of boven de intrinsieke waarde (echte waarde) per aandeel van de holding staat. Hoger dan 100%: overwaardering. Lager dan 100%: onderwaardering.

Div.      =  brutodividend per aandeel over 2019

Rend.   = dividendrendement = brutodividend / koers van het aandeel

(*): opgenomen op basis van koers 31/01/2019 (60 stuks) en 01/04/2020 (20 stuks)