Vragen over Beleggingen

De TOB, oftewel de ‘taks op beursverrichtingen’, ook wel ‘beurstaks’ genoemd, is een taks die u als belegger in heel veel gevallen moet betalen als u een aandeel, een obligatie, een certificaat, een gereglementeerde vastgoedvennootschap, een beleggingsfonds, een beursgenoteerd fonds (zoals een tracker) en noem maar op koopt én verkoopt. Of u nu winst of verlies hebt gemaakt, speelt daarbij geen enkele rol. Voor de tarieven klik hier

Vragen over lidmaatschap, diensten en producten

Door het inschrijvingsformulier op deze website in te vullen kan men zijn lidmaatschap aanvragen. U krijgt dan een email met de nodige gegevens voor de overschrijving van het lidgeld. Eens de overschrijving bij VFB toekomt en in de boekhouding is verwerkt, wordt het lidmaatschap effectief en wordt uw toegang tot de website uitgebreid.

Een club kan aansluiten door het inschrijvingsformulier op deze website in te vullen en door minstens 3 clubleden in te schrijven. U krijgt dan een email met de nodige gegevens voor de overschrijving van het lidgeld voor de club én voor de ingeschreven leden. Het is immers de club die het lidgeld voor zijn leden betaalt. De inschrijving van een clublid dient te gebeuren door een bestuurslid van de club (dit kan zijn : de voorzitter , de secretaris of de penningmeester van de club).

Bedrijfsbezoeken worden aangekondigd in ons VFB-Magazine en op onze website.

Enkel leden van VFB + inwonende partner en kinderen, kunnen inschrijven voor een bedrijfsbezoek.

Inschrijven doet u bij voorkeur online (met login en paswoord).

De kandidaat dient zelf contact te nemen met de club en om zijn aansluiting te verzoeken. Het is de club die dan het clublid bij VFB als clublid inschrijft.

VFB helpt clubs bij het zoeken naar nieuwe leden. Niet-leden van VFB kunnen wij in contact brengen met clubs uit hun omgeving.

Indien u online inschrijft krijgt u een bevestigingsemail. U weet dus onmiddellijk of uw inschrijving aanvaard is. Voor de Happening en de Dag van de Tips worden toegangskaarten verstuurd.

Er worden geen inkomkaarten verzonden voor bedrijfsbezoeken, Fundamentele en Technische Analysedag.

VFB-nationaal organiseert jaarlijks 3 à 4 congressen:

  • De Happening (maart-april)
  • De Dag van de Tips (september-oktober)
  • De Technische Analyse-dag (februari-maart)                                          
  • De Fundamentele Analysedag (december)  

Onze regionale afdelingen, Trefpunten genoemd, organiseren bijna maandelijks regionale activiteiten. Dit kunnen bedrijfspresentaties zijn, studienamiddagen, cursussen enz. Zie ook de Kalender op de homepagina.

Onze regionale afdelingen, Trefpunten genoemd, hebben 2 soorten activiteiten :

  • organiseren van voordrachten
  • beschikbaar stellen van een lokaal met vaste openingsuren voor vergaderingen waar beleggers elkaar kunnen ontmoeten en tijdschriften kunnen inkijken.

Via de website ("Uw profiel"; linksboven in de grijze verticale balk) kan u een (nieuw) paswoord aanvragen. Onze computer kan u slechts als lid herkennen nadat u ingelogd bent met login en paswoord. Pas dan krijgt u de voorwaarden verbonden aan het lidmaatschap.

VFB kan nuttig advies geven omdat vele van zijn beheerders lid zijn van een club. Tevens kunnen wij u modelstatuten bezorgen. Hebben jullie eigen statuten, dan kijken wij die graag na. 

Wij bezorgen jullie ook een checklist met niet te vergeten taken.

Via onze website en ons Magazine kunnen we jullie helpen om bijkomende clubleden te zoeken.

Cursussen kan u terugvinden op deze website in de rubriek kalender en ook in ons Magazine onder de rubriek VFB-Nieuws. Ook cursussen ingericht door onze partners worden in de kalender opgenomen. De cursussen die gegeven worden in het kader van de Beleggersacademie staan vermeld in de rubriek Beleggersacademie.

VFB heeft momenteel 7 Trefpunten (=regionale afdelingen) : Antwerpen, Limburg, Brussel, Gent, Brugge, Kortrijk en Asse (Brussel). U vindt de adressen en de openingsuren in ons VFB-Magazine en op deze website in de rubriek Trefpunten.

Leden die beschikken over een emailadres krijgen wekelijks een elektronische nieuwsflash. Deze is een aanvulling op ons gedrukt Magazine. De nieuwsflash omvat beleggingsactualiteit en uitnodigingen voor beleggingsevents.

VFB heeft sinds zijn ontstaan (1980) een (gedrukt) Magazine (momenteel 10 edities per jaar): "de Beste Belegger"

Het Magazine beslaat +/- 80 bladzijden en bevat naast artikels van onze eigen medewerkers ook artikels van het kruim van de belgische financiële analisten. Uiteraard zijn er ook enkele rubrieken over ons clubleven.  

Onze leden hebben de mogelijkheid om via de website die bedrijven aan te duiden die zij van nabij opvolgen en voor dewelke zij alle persberichten snel in hun mailbox willen ontvangen. Meerdere malen per dag sturen wij de ontvangen persberichten naar de geïnteresseerde leden via e-mail.

Leden vragen ons hoe ze in het nieuwe systeem moeten tewerkgaan om bedrijven aan te duiden waarvoor ze persberichten online willen ontvangen of bedrijven te schrappen waarvoor ze niet langer persberichten willen ontvangen.

Werkwijze:

U dient zich eerst aan te melden op onze website. Daartoe klikt u op de website links bovenaan op het login-icoontje. Dat is de afbeelding van een “poppetje” met daaronder “LOGIN”.

Vul vervolgens uw e-mail adres in en een wachtwoord naar eigen keuze van ten minste 7 tekens.

Eens u succesvol bent ingelogd, verschijnt er “Hallo, (naam)” op uw scherm wanneer u met de cursor over het login-icoontje schuift. Dit is een goede controle om te weten of u bent ingelogd.

Vervolgens klikt u op het icoontje van uw "instellingen" (onderste icoontje, links op uw scherm, de afbeelding van een “spoorweg”).

Er verschijnt een menu, met als voorlaatste item “Beheer persberichten”.

Klik daarop en u krijgt de lijst van bedrijven waarvoor u de persberichtenservice kan kiezen. Voor (bedrijf x)  vinkt u gewoon het vakje aan. Vervolgens drukt u bovenaan op “Verzend voorkeuren” en dan is dat in orde.

Deze service is voorbehouden voor leden van VFB. U dient eerst aan te loggen met login en paswoord. Het is pas na het inloggen dat de computer u als lid kan herkennen.

De analistenrapporten worden door onze medewerkers met de meeste zorg opgesteld en bevatten de meest recente cijfergegevens van het bedrijf in kwestie.

Deze service is voorbehouden voor onze leden. U dient dus eerst aan te loggen met login en paswoord. Vervolgens kan u de financiële gegevens van elk bedrijf consulteren en/of downloaden. Onze medewerkers streven ernaar om de cijferreeksen op een consistente manier samen te stellen zodat de cijfers van de diverse jaren vergelijkbaar blijven.

VFB geeft alle bezoekers van zijn website de mogelijkheid om de belangrijkste data uit het financiële leven van beursgenoteerde bedrijven op te zoeken. U kan dit doen op datum of alfabetisch op naam van het bedrijf. Deze kalender vindt u terug onder de rubriek 'Bedrijfsinformatie > Financiële kalender).