donderdag 24 november 2022 - 19:00

Persoonlijke financiële planning: een introductie

VFB - BLARENBERGLAAN 4 - 2800 MECHELEN

Gastspreker: Eric Bosman

DONDERDAG 24 NOVEMBER | 19u00


In de opleiding ‘Financiële Planning, een introductie’ doorloopt Eric Bosman, voorzitter VFB, samen met u wat financiële planning inhoudt en welke de verschillende elementen zijn die je in het oog moet houden.

Deelnemers aan de opleiding krijgen per mail een inleidend overzicht en 3 audio-slides om op eigen tempo de theorieles te volgen.
Tevens krijgen ze een presentatie met een voorbeeld van aanpak (case) en een excel file die nuttig kan zijn bij het opmaken van een eigen financieel plan. Hiertoe worden tevens drie case studies als voorbeeld ter beschikking gesteld.

Vervolgens kan je je eigen financieel plan insturen (via mail) en dit voor 15 november.

De deelnemers die een persoonlijk financieel plan opsturen worden uitgenodigd voor de fysieke live sessie in Mechelen op 24 november. Deze deelnemers worden gevraagd hun aanwezigheid te bevestigen.


Op 24 november is er dan een zuivere live-sessie (workshop) waarbij een aantal deelnemers die verder willen gaan - zij die een case uitgewerkt hebben- deze presenteren en we die bespreken . Deze sessie vindt fysiek plaats in de kantoren van VFB te Mechelen, Blarenberglaan 4, op 24 november om 19u00.   


PRIJS :  Leden: 90 euro; niet-leden 150 euro (inclusief online lidmaatschap VFB)

LESGEVER: Eric Bosman, voorzitter VFB


FYSIEKE LIVE SESSIE: Donderdag 24 november 19u00

Inschrijven

Het is niet langer mogelijk om in te schrijven.

Bekijk het vorige beleggersacademie