woensdag 16 december 2020 - 19:30

Trefpunt Brussel: Favoriete Tech bedrijven, meer dan ooit actueel met Geert Smet van De Belegger

ONLINE

Lesgever: Geert Smet

Meld u aan om online te kijken.

Video van de webinar VFB trefpunt Brussel is te (her)bekijken door in te schrijven.

 

Spreker: Geert Smet, Adjunct-hoofdredacteur De Belegger

Onderwerp:  Favoriete Tech bedrijven, meer dan ooit actueel

 

De Belegger is een van de belangrijkste beleggingsbladen. Het behoort tot de groep die ook de TIJD uitgeeft. Zij kunnen dus terugvallen op een zeer competente achterban. De kwaliteit van hun analyses en beleggingstips is uitstekend. Hun voorbeeldportefeuille haalt op 10 jaar een rendement van >9%. Geert is een van de sleutelfiguren van dit succes.

Wij zijn er bijgevolg van overtuigd dat de presentatie over Favoriete Tech bedrijven van eenzelfde niveau zal zijn.

 

Online (her)bekijken

Met een geldige inschrijving kan u dit webinar online (her)bekijken.

Meld u aan om online te kijken.

Inschrijven

Log in met uw account of registreer om in te schrijven.