Analisten belonen Telenet voor beste communicatie

De Belgische Vereniging van Financiële Analisten BVFA deelde voor de 62ste keer prijzen uit aan beursgenoteerde Belgische bedrijven die het voorbije jaar uitblonken in informatie bestemd voor en communicatie met de financiële analisten.

Naast de hoofdprijs ‘Prijs voor Beste Financiële Communicatie’ werden dit jaar vier deelprijzen toegekend:

  1. Beste Toekomstgerichte Informatie
  2. Beste Investeerderrelaties
  3. Beste Capital Markets Day
  4. Beste Mid & Small Cap

 

De bedrijven die de hoofdprijs de voorbije drie jaar wegkaapten, Solvay, Proximus en Sipef, mogen wedijveren voor de deelprijzen, maar komen niet in aanmerking voor de hoofdprijs. Traditioneel konden we een beroep doen op de medewerking van een trouwe schare van lokale analisten, 56 in totaal.

 

  1. Beste Toekomstgerichte Informatie

Voor het tweede jaar op rij wordt een Award toegekend aan het bedrijf dat het best inzicht geeft in zijn toekomstige ontwikkelingen in ruime zin. Niet verwonderlijk vinden we bovenaan de rangschikking vooral bedrijven terug uit sectoren met minder volatiele inkomsten zoals de telecom-, vastgoed- en nutssector.

WDP scoort zeer goed op alle criteria en behaalt nipt de hoogste score van alle bedrijven. De deelnemende analisten waren unaniem lovend over de communicatie met betrekking tot de strategie en over de manier waarop het bedrijf de financiële gemeenschap informeert over geplande relevante gebeurtenissen, in het bijzonder via de publicatie en het up-to-date houden van een kalender en via een “alert service” waarbij de analisten via e-mails op de hoogte worden gebracht. Ook de tussentijdse publicatie van gedetailleerde kwartaalresultaten werd erg gesmaakt.

Naast alle lof noteerden we ook de oproep naar het management van WDP toe om meer inzicht te verschaffen over hoe het bedrijf nieuwe trends inschat zoals de de-globalisering en de verschuiving van de productiesector vanuit het Verre Oosten terug naar het Westen, trends die een grote impact kunnen hebben op de klanten van WDP.

 

  1. Beste Investeerderrelaties

Twee bedrijven uit het segment van de Mid & Small caps nestelen zich in de top vijf, andermaal de bevestiging dat een goede IR-werking niet enkel is voorbehouden voor de grootste bedrijven!

Na een eervolle vermelding in vorige edities kaapt Kinepolis nu de eerste prijs weg. Het IR-team van Kinepolis wordt in het bijzonder gewaardeerd voor zijn kennis van zaken en de bereidheid om de analisten behulpzaam te zijn bij het doorgronden van het bedrijfsmodel en de actuele ontwikkelingen. Ook het systematisch verzamelen en ter beschikking stellen van gedetailleerde consensusverwachtingen voorafgaand aan de publicatie van de financiële resultaten wordt zeer hoog ingeschat. Verder kreeg Kinepolis nog de hoogste score voor de mogelijkheid die analisten en beheerders geregeld geboden wordt om via meetings en calls een direct contact te leggen met het topmanagement van het bedrijf. Marge ter verbetering bij Kinepolis wordt dan weer gezien in de communicatie van ad-hoc (niet-financiële) persberichten.

  1. Beste Capital Markets Day

Enkele jaren terug hebben we een nieuwe, jaarlijks roterende prijs in het leven geroepen. Dit jaar wordt die toegekend aan het bedrijf dat de meeste waardering krijgt van de deelnemers voor de organisatie – in de voorbije twee jaar – van een Capital Markets Day (CMD) of een gelijkaardig specifiek initiatief.

Tijdens een CMD krijgen de deelnemers een unieke kans om van naderbij kennis te maken met onder meer de activiteiten, de strategie, het management (eerste en tweede lijn) en de operationele en financiële ambities van het bedrijf, al dan niet van een specifieke divisie en al dan niet gepaard met een in-situ bezoek.

Maar liefst vijf bedrijven kregen een maximale score toegekend. Uit dit kwintet koos de jury van de Award twee winnaars.

D’Ieteren organiseerde in april dit jaar een CMD waar in detail werd ingegaan op de nieuwe strategie. Na enkele belangrijke overnames en investeringen de voorbije jaren presenteert D’Ieteren zich als een investeringsvennootschap met verschillende divisies, elk met zijn specifieke karakteristieken en groeipotentieel. Die werden tijdens de CMD duidelijk gepresenteerd en toegelicht door de respectievelijke managementteams.

In ex-aequo werd Argenx verkozen. Argenx kreeg veel bijval voor de organisatie van een R&D dag in juli 2021. Eerder dan met commerciële perspectieven geldt voor biotechbedrijven dat ze maximale transparantie moeten verschaffen over hun onderzoeksprogramma’s. Geen voer voor de leek maar het initiatief werd wel sterk geapprecieerd door de biotechspecialisten onder de aanwezige financiële analisten.

De overige bedrijven met een maximale appreciatie zijn Elia, Shurgard en Telenet.

  1. Beste Mid & Small Cap

De organisatoren van de prijs zijn van oordeel dat de inspanningen van de bedrijven die niet tot de Bel20-index behoren beter naar waarde kunnen worden geschat via een eigen sub-Award.

De eerste plaats gaat dit jaar - met ruime voorsprong - naar Telenet. Het bedrijf presteerde consequent sterk in elk van de categorieën, in het bijzonder met zijn snelle, overzichtelijke en gedetailleerde verslaggeving over de halfjaar- en jaarresultaten. Telenet is ook transparant wat betreft de relevante en specifieke bedrijfsrisico’s. Naar goede gewoonte gooide Telenet ook hoge ogen met zijn uitstekende IR-werking, het haalde een maximum score voor de beschikbaarheid en reactiesnelheid van het IR-team, de publicatie van ad[1]hoc (niet-financiële) persberichten en de verzameling en terbeschikkingstelling van consensus cijfers.

Tenslotte merken we nog op dat Shurgard bij zijn tweede deelname in deze survey opklimt van een vijfde naar een tweede plaats. Ook Ontex presteerde knap, de communicatiepolitiek wordt door het analisten hier duidelijk beter gesmaakt dan de financiële prestaties door de beleggers.

 

Prijs voor Beste Financiële Communicatie 2022

De verschillende deelprijzen resulteren in de volgende rangschikking voor de hoofdprijs voor Beste Financiële Communicatie 2022.

Als primus inter pares in het Mid & Small cap segment kaapt Telenet in deze editie 2022 ook de hoofdprijs weg. Voor de argumentatie verwijzen we graag naar de commentaar hierboven