Biotech voor huisdieren: interview met beursnieuwkomer TheraVet

Sinds 17 juni noteert het biotechbedrijf TheraVet op Euronext Growth, het handelsplatform voor kleine en middelgrote bedrijven van beursuitbater Euronext. Het bedrijf werd in 2017 opgestart door biotechveteraan Enrico Bastianelli, die voordien ook het biotechbedrijf Bone Therapeutics oprichtte en in 2014 naar de beurs bracht.

Biotech doet het als sector al langer zeer goed in België en ook op de Brusselse beurs is de sector goed vertegenwoordigd. Maar in tegenstelling tot sectorgenoten richt TheraVet zich niet op mensen, maar wel op de snel ontwikkelende markt van gezondheidszorg voor gezelschapsdieren. Deze markt groeide de afgelopen jaren enorm sterk en snel. In 2018 werd er voor 16 miljard dollar uitgegeven aan de gezondheidszorg van gezelschapsdieren (circa 40% van de totale uitgaven voor diergeneeskundige zorgen) en volgens schattingen zou de markt tegen 2026 verder groeien tot een omzet van 24 miljard dollar. 

TheraVet is gespecialiseerd in bot- en gewrichtsbehandelingen voor dieren, meer bepaald katten, honden en paarden. Begin dit jaar bracht het bedrijf een eerste product, Biocera-Vet, op de markt dat gebruikt kan worden bij botoperaties. Tegen 2024 zou ook een tweede product, Visco-Vet, op de markt komen. Dat is een injecteerbare gel voor de behandeling van artrose en zwakke voorste kruisbanden bij honden.

Redenen genoeg om verder kennis te maken met deze beursnieuwkomer. VFB zat daarom samen met CEO Enrico Bastianelli, die zijn bedrijf voorstelde en ons rondleidde in de wereld van de gezondheidszorg voor gezelschapsdieren. Daarnaast deelde hij ook zijn inzichten over de bredere Belgische biotechsector en de toekomst van deze snel evoluerende sector. Maar eerst een ander thema.

VFB In België konden enkel institutionele beleggers konden intekenen op de IPO. Waarom werd ervoor gekozen om retailbeleggers niet te betrekken bij de beursgang?

Bastianelli We kozen voor een dubbele notering op Euronext Growth, zowel in Brussel als in Parijs. De keuze voor Euronext Growth leidde tot bijkomende reglementaire complicaties voor de Belgische notering. Omdat Euronext Parijs gekozen werd als hoofdnotering, was het reglementair niet mogelijk Belgische retailbeleggers toe te laten. Het gaat dus om een beslissing uit puur praktische overwegingen. We konden binnen ons tijdsbestek niet voldoen aan de reglementaire formaliteiten om ook Belgische retailbeleggers toe te laten.


VFB Biotech is een gekende en zeer populaire sector bij Belgische beleggers. TheraVet richt zich echter specifiek op de dierengezondheidssector met een focus op huisdieren. Die markt is minder bekend. Kan u onze lezers een overzicht geven van hoe deze markt eruitziet?

Bastianelli Het is een zeer dynamische markt met verschillende groeipolen. Wat vooral opvalt, is de groei van deze markt. De afgelopen tien jaar nam het aantal huisdieren met bijna twintig procent toe. Het gaat voornamelijk om katten en honden. In de Verenigde Staten en Europa zijn dat ongeveer 400 miljoen dieren. Ook het aantal eigenaars steeg significant. Bovendien is de verwachting dat deze markt de komende vijf tot tien jaar tegen hetzelfde ritme zal blijven groeien. Door Covid-19 en het vele thuiswerken nam de vraag naar gezelschapsdieren nog toe. De crisis heeft, zeker in Europa, de bestaande dynamiek nog doen versnellen.

Wat nog opvalt, is dat huisdieren ouder worden dan voordien. De afgelopen vijftien jaar nam hun levensduur met twintig procent toe. Dit komt onder meer door betere verzorging en gezondheidszorg. Door hun hogere leeftijd krijgen deze dieren vaker af te rekenen met bot- en gewrichtsaandoeningen. Daarnaast speelt ook het toenemende probleem van overgewicht een rol. Tegenwoordig kampt meer dan de helft van de huisdieren met overgewicht.  Obesitas heeft natuurlijk een negatieve impact op de botten en gewrichten van huisdieren.

Daarnaast zien we ook veranderingen in de relatie tussen eigenaars en huisdieren. De band die eigenaars hebben met hun huisdieren is veel hechter en nauwer geworden. Zeker millennials en de generatie Z zien huisdieren meer en meer als een deel van de familie. Bijgevolg willen eigenaars betere gezondheidszorg voor hun dieren. Dit wordt ook ondersteund door de groei van gezondheidsverzekeringen voor huisdieren. De markt voor dit soort verzekeringen heeft een omvang van ongeveer 2,5 miljard dollar. Schattingen gaan ervan uit dat deze sector de komende jaren met meer dan vijftien procent per jaar zal groeien. Dat betekent dat de sector meer dan vijftig miljard dollar waard zal zijn. Al deze factoren zullen de vraag naar gezondheidszorg voor dieren doen toenemen.

Tenslotte zijn er nog de dierenartsen, hun aantallen blijven ook toenemen en ze specialiseren zich meer en meer in verschillende disciplines. Bovendien werken dierenartsen vaker samen in klinieken die een breed gamma aan zorg bieden. Daardoor neemt ook de vraag naar meer gespecialiseerde producten toe.


VFB Zijn er ook gelijkaardige trends in de opkomende landen?

Bastianelli Vandaag ligt ongeveer tachtig procent van de markt voor huisdierengezondheidszorg in Europa en de Verenigde Staten. Daarbuiten zijn er wel nog enkele belangrijke markten, rijkere landen zoals Japan, Singapore, Hong Kong of Australië. Het gaat dan ook eerder om een luxeproduct. Er bestaan ook enkele markten met een zeer specifieke vraag. In Saoedi-Arabië is er bijvoorbeeld vooral een markt voor - vaak zeer dure - paarden en kamelen. Maar onze voornaamste focus ligt dus op Europa en de Verenigde staten.

 

VFB Zijn er qua testfases en ontwikkelingskosten grote verschillen tussen biotech voor mensen en dieren?

Bastianelli We moeten hier een onderscheid tussen de verschillende productcategorieën maken. Medische apparatuur voor dieren is slechts beperkt gereguleerd. Je moet daarvoor bijvoorbeeld geen klinische testen doen. De farmaceutische producten zijn wel gereguleerd en daarvoor dienen dan ook klinische proeven opgezet te worden. Er zijn twee studies nodig, ten eerste een ‘proof of concept’-studie en een bevestigingsstudie. Het onderzoek loopt dus niet zoals bij biotech met fase 1, 2 en 3-studies. Dit betekent dus dat er veel minder tijd nodig is om een biotechproduct voor dieren te ontwikkelen dan voor mensen. Daardoor valt het ontwikkelingsproces ook minder duur uit.


VFB Hoeveel concurrentie is er op deze markt?

Bastianelli De markt voor artrose en pijnbeheersing is, zeker voor honden, een enorm grote markt die jaarlijks met tien tot vijftien procent groeit. We zijn ervan overtuigd dat de competitie daar beperkt is. Bovendien richtten we ons op experten en dierenartsen voor het toedienen van de producten. Veel andere spelers richten zich eerder op producten voor huisdiereigenaars. Door deze specialisatie kunnen we ons onderscheiden van bredere spelers op de markt. Bovendien zullen onze producten voor dezelfde prijs beschikbaar zijn als de bestaande alternatieven.

Wat betreft de markt voor botbehandelingen is de situatie heel anders. Daar zijn de concurrerende bedrijven ook meer gespecialiseerd. Maar ook daar is er nog geen gelijkaardig aanbod als het onze. Zoals ik eerder zei moeten er voor dit soort producten geen studies gedaan worden. Maar wij hebben wel onderzoek gedaan dat de voordelen van ons aanbod onderbouwd, dat geeft ons een extra voordeel.

 

De pipeline nader bekeken

VFB Een eerste product, Biocera-Vet, is al beschikbaar op de markt.

Bastianelli Biocera-Vet is wat we een ‘botcement’ noemen, een botsubstituut. Deze producten worden door dierenchirurgen gebruikt bij botafwijkingen of wanneer er sprake is van een verlies aan botweefsel. De leegte die veroorzaakt wordt door verlies aan botweefsel moet opgevuld worden. Biocera-Vet bestaat in feite uit een poeder en vloeistof die gemengd moeten worden tot een pasta, die op zijn beurt makkelijk ingespoten kan worden in het getroffen bot en na enkele minuten verhardt. Het voordeel van dit product is het grote gebruiksgemak. Deze procedure is even goed als een autotransplantaat, wat zowat de maatstaf is in de sector. Bovendien winnen chirurgen dankzij ons product een half uur tot drie kwartier omdat ze geen autotransplantaat moeten uitvoeren. Dit laat hen toe op een dag meer operaties uit te voeren. Bovendien zijn kortere operatie minder duur. Dit product is ook een compleet pakket, er is dus geen nood aan bijkomende dure instrumenten. Ten slotte kunnen we melden dat we sinds de commercialisering van het product zeer positieve feedback van chirurgen kregen.  


VFB Daarnaast is er ook nog Visco-Vet. Hoe verloopt de ontwikkeling van dat product?

Bastianelli Visco-Vet is een lijn van injecteerbare visco-regenererende gels voor de behandeling van artrose en zwakke voorste kruisbanden bij honden. Dankzij één enkele gerichte injectie kunnen oprukkende artrose en de daarmee gepaard gaande pijn worden verminderd.

Visco-Vet is een farmaceutisch product en daardoor onderworpen aan specifieke regelgeving. We zijn nu bezig met de ‘proof of concept’ studie. We denken in de tweede helft van dit jaar de bevestigingsproef voor de Europese markt te kunnen aanvangen.  Visco-Vet zal in 2024 op de markt worden gebracht en zal gebruikmaken van het netwerk van orthopedische dierenartsen dat we al hebben opgezet. Het ontwikkelingstraject duurt wat langer dan het op de markt brengen van medische apparatuur zoals Biocera-Vet, omdat er studies moeten gedaan worden en het product daarna ook een registratieproces moet doorlopen.


VFB Biotech staat bekend als een kapitaalintensieve sector. Hoe lang kan TheraVet verder met de huidige kaspositie? 

Bastianelli Zoals onze plannen er nu voor staan, kunnen we verder tot op het punt dat we break-even draaien. Dat verwachten we tegen 2026. Volgens onze plannen zouden we vanaf 2026/2027 een positieve cashflow beginnen noteren. Bij een onveranderde strategie zouden we dus genoeg cash hebben.

 

De toekomst van de Belgische biotech

 

VFB België heeft een levendige biotechsector met een sterke reputatie. Wat is er nodig zodat sommige van die bedrijven zelfstandige wereldspelers kunnen worden?

Bastianelli We hebben aan de beide kanten van de taalgrens goede middelen voor handen en ook de infrastructuur staat er zeer goed voor. Bovendien beschikken we in België ook over zeer goede onderzoekscentra zoals IMEC en de VUB. Dat zijn echte ‘powerhouses’ op vlak van innovatie. Wat betreft de opleidingen dierengeneeskunde, ook zeer belangrijk voor ons, staat de situatie er ook goed voor. De opleidingen werden hervormd en beperkt tot twee opleidingen voor het hele land, één in Gent en één in Luik. Op zich een vrij unieke keuze. Maar hierdoor nam de kwaliteit toe omdat de middelen en mensen meer geconcentreerd zitten.

Om een volgende stap te kunnen zetten, zou men in mijn mening, moeten proberen in België grotere groepen te creëren. Daarbij zou de voorkeur moeten uitgaan naar fusies van bestaande Belgische biotechspelers. Door samen te gaan kan je middelen, kennis en producten delen. Die bedrijven zouden ook meer zichtbaarheid krijgen op de markt. Op die manier zouden ze de nodige kritische massa kunnen bereiken om verder te groeien. Bovendien zouden grotere spelers zich makkelijker kunnen verdedigen tegen overnames. Voor mij is de oplossing dus te streven naar schaalvergroting. Daardoor zou je bedrijfskampioenen kunnen vormen in de biotechsector.     

Schrijf je in voor de webinar van 8 juli om 10u van TheraVet

Inschrijven voor de webinar