Care property Invest - HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2020 (1.9.2020)