Duurzaam beleggen en rendement, kiezen is niet verliezen

Wie duurzaam belegt houdt naast het rendement ook rekening met het milieu, de mens en de maatschappij. Een misverstand is dat beleggers die duurzaamheid hoog in het vaandel dragen zich neerleggen bij lagere returns.

 

Een veelvoorkomende misvatting over duurzaam beleggen is dat het enkel over het milieu gaat. Het klopt dat milieu een belangrijke pijler van duurzaamheid is, maar ook mens en maatschappij dienen een prominente plaats in de duurzaamheidsstrategie van een organisatie te hebben. Een duurzaam belegger zoekt naar bedrijven waar de drie in harmonie bestaan.  Dat betekent dus dat een bedrijf dat de allerhoogste milieunormen nastreeft, maar onzorgvuldig omspringt met data van zijn klanten, zomaar van zijn lijst geschrapt zou kunnen worden.

Een andere misvatting is dat ESG-beleggen gebruikt wordt als synoniem voor duurzaam beleggen. Het is een evenwel mogelijke strategie om duurzaam te beleggen, maar niet de enige. Een bedrijf dat een hoge ESG-score haalt, zou de drie pijlers milieu (E), sociaal beleid (S) en degelijk bestuur (G) in zijn dagelijkse werking verankerd moeten hebben. Maar het moet gezegd worden dat er rond dit concept een zekere vorm van argwaan bestaat.

Eén van de voornaamste redenen is dat de vragenlijsten die aan de basis van de ESG-scores liggen een overvloed aan thema’s behandelen. Bovendien verschillen deze vragenlijsten naargelang de beoordelaar en hebben de bedrijven de mogelijkheid om deze ‘creatief’ in te vullen, wat resulteert in moeilijk vergelijkbare scores. Op die manier is het voor een duurzame belegger niet altijd makkelijk om een correct beeld te krijgen van het duurzaamheidsprofiel van een organisatie. Eigen huiswerk maken is daarom ook hier de boodschap.

"Duurzaam beleggen is meer dan enkel ESG-scores berekenen. "

-

Het implementeren van duurzaamheid in een beleggingsportefeuille is verre van een exacte wetenschap en wat duurzaamheid precies betekent kan verschillen naargelang de waarden en normen van de belegger.

Het is ook belangrijk dat een duurzame belegger zich kritisch opstelt – zoals het elke belegger betaamt – en de prestaties op het vlak van duurzaamheid in vraag stelt. Dat kan bijvoorbeeld door actief deel te nemen aan de algemene aandeelhoudersvergaderingen. Bij die gelegenheid kan hij het management rechtstreeks challengen en vervolgens een inschatting maken van de relevantie en de impact van bepaalde initiatieven. Idealiter vertalen de genomen maatregelen zich namelijk in meetbare resultaten. Deze werkwijze zou voor een belegger niets nieuws mogen zijn. Hij of zij wil altijd het verhaal en de toekomstvisie van het bedrijf bevestigd zien door duidelijke resultaten.

Duurzaamheid of rendement? Kiezen is niet verliezen!

Kiezen voor duurzaamheid betekent niet noodzakelijk inboeten op rendement. De grafiek toont aan dat de alom bekende MSCI World Index op lange termijn achterblijft op de MSCI World SRI index, de duurzame variant.

 

Het hoeft niet te verbazen dat duurzame bedrijven hogere returns genereerden in de afgelopen 15 jaar. Duurzaamheid draagt namelijk bij tot een positieve reputatie, wat kan resulteren in hogere marges en/of meer omzet. Daarnaast kunnen deze bedrijven ook makkelijker en goedkoper kapitaal aantrekken, wat de financieringskosten doet dalen. Ook voor de kwaliteitsbeleggers onder ons zou duurzaamheid toevoegen aan de bestaande checklist bijgevolg een interessante aanvulling kunnen zijn.

Samengevat, welke strategie een belegger ook hanteert, iedereen kan zijn steentje bijdragen op vlak van duurzaamheid. Door op bepaalde opportuniteiten in te spelen hoeft het rendement van een duurzame belegger ook niet noodzakelijk lager te zijn. Het is belangrijk om kritisch te blijven en een eigen duurzaamheidvisie te ontwikkelen. Op die manier kan iedereen afzonderlijk een portefeuille samenstellen die bijdraagt aan een duurzame toekomst.

Dit artikel is een verslag van de presentatie van Duurzaam Beleggen Academy aan Arteveldehogeschool voor het VFB Trefpunt Gent in het kader van de cursus ‘Expert in Beleggen’.