EURONAV - KENNISGEVING BETREFFENDE EEN 13D FILING DOOR FAMATOWN FINANCE LIMITED (23.01.2023)