FSMA - spoort nieuwe frauduleuze online-tradingplatformen op - Press release: The FSMA identifies new fraudulent online trading platforms (23.11.2022)