Galapagos - rondt strategische oefening af en ondertekent intentieverklaring om Jyseleca-activiteiten over te dragen aan Alfasigma (30.10.2023)