Hoe het hoofd koel te houden

De beurzen zijn beleggers in 2022 vooralsnog niet gunstig gezind. De forse stijging van de inflatie, de oplopende rente, een verkrappend monetair beleid, verstoringen in de productieketens, Chinese covid-lockdowns, en de Russische invasie in Oekraïne leidden tot een sombere stemming op de wereldwijde aandelenmarkten. Door het negatieve beurssentiment en de angst voor een naderende recessie staan bijna alle grote beursindices wereldwijd in het rood.

Veel beleggers zullen momenteel worden geconfronteerd met een verlies. Hoe beleggers omgaan met tegenwind en teleurstelling op korte termijn is niettemin cruciaal voor het rendement op lange termijn. Helaas zijn beleggers vaak gebiologeerd door het potentiële hoge rendement van hun beleggingen en hebben ze niet altijd oog voor de inherente risico’s. Wanneer het hogere risico zich openbaart en zich vertaalt in sterke koersschommelingen en een forse daling van de waarde van de beleggingen, pas dan komt het besef.

"Hoe beleggers omgaan met tegenwind en teleurstelling op korte termijn is cruciaal voor het rendement op lange termijn. "

-

De schrik van het verlies kan beleggers gedesillusioneerd doen besluiten hun investeringen te verkopen en hun portefeuille op te doeken. Hoewel de reactie vanuit emotioneel oogpunt verklaarbaar is, is het irrationeel als je het vergelijkt met hoe beleggers zich vaak als consument gedragen.

Consumenten zijn voor de meeste producten of diensten gevoelig voor prijzen. Wanneer de prijzen omhooggaan, zoals nu het geval is, bekijken consumenten hun uitgaven kritisch en zullen ze sommige aankopen uitstellen en proberen te besparen op kosten. Wanneer prijzen laag zijn, neemt de interesse van consumenten voor het aankopen van een product of dienst toe. De bonusaanbiedingen in de supermarkt, de sale in de winkelstraat en het succes van Black Friday benadrukken dit consumentengedrag.

Het vreemde is echter dat wanneer consumenten beleggers worden, ze geneigd zijn zich precies tegenovergesteld te gedragen. Wanneer aandelen hard stijgen, stappen beleggers gretig in. Wanneer een forse correctie zich voordoet en aandelen in de uitverkoop gaan, dan stappen ze ontgoocheld uit.

Wat kan je als belegger doen om een moeilijke beursperiode door te komen? Allereerst moet er het besef zijn dat je een belegger bent en geen speculant. Beleggen is vermogensopbouw voor de lange termijn en niet iets waarvan je geacht wordt snel rijk te worden. Perioden van voor- en tegenspoed zijn hierbij onvermijdelijk. Een gedegen langetermijnplan dat kan dienen als kompas tijdens moeilijke tijden kan beleggers een houvast bieden om turbulente perioden in het juiste perspectief te plaatsen en geen onnodige veranderingen in de portefeuille door te voeren.

 

Het proberen te timen van de markt is een vaardigheid die veel beleggers menen te bezitten, maar die vaak tot grote teleurstellingen leidt. Het verkopen in perioden van depressie en paniek is ook een vorm van markttiming.

"Het verkopen in perioden van depressie en paniek is ook een vorm van markttiming. "

-

Wanneer er echter geen fundamentele veranderingen zijn in het bedrijf waarvan een belegger aandeelhouder is en de intrinsieke waarde van het aandeel de beurskoers overstijgt, dan is er geen directe noodzaak om te handelen.

Dat betekent echter niet dat een belegger op z’n handen moet zitten tijdens perioden van marktstress. Wanneer aandelen massaal in de uitverkoop gaan, dan ontstaat er ook een goede mogelijkheid om de portefeuille te upgraden, bijvoorbeeld door bedrijven van betere kwaliteit aan te schaffen tegen een goede prijs, of door aandelen te kopen van bedrijven die een hoger dividend uitkeren, mits dat dividend houdbaar is.

Een verkoopgolf biedt ook mogelijkheden om de portefeuille verder te spreiden om die zo weerbaarder te maken. Zo kan een belegger, wanneer hij zijn hoofd koel houdt, de marktturbulentie in zijn voordeel laten werken om er op lange termijn de vruchten van te plukken.