Home Invest Belgium

Tegenover de ‘relatief’ hoge waardering van Home Invest Belgium staan een heel laag risicogehalte van de activiteiten, een relatief jonge vastgoedportefeuille met beperkte onderhoudskosten, regelmatige meerwaarden uit verkopen en last but not least een politiek van dividendgroei.

Verder lezen?


Om dit artikel te kunnen lezen moet je aangemeld zijn.


Aanmelden

Nog geen account?

Registreer nu!