Interview met Dave Marver ceo van Onward Medical

‘Onze technologie biedt grote kansen tegen een beperkt risico’

 

Het medtechbedrijf Onward richt zich op verlamde patiënten die het opnieuw wil laten bewegen en andere lichamelijke functies herwinnen via stroomstootjes. Die stroomstootjes vervangen de prikkels vanuit het brein, die bij verlamde patiënten niet meer tot op de eindlocatie raken. In 2021 haalde Onward met zijn beursgang 86 miljoen euro op, goed voor de grootste beursgang ooit van een medtechbedrijf in Europa.

 

In september kon het bedrijf positieve onderzoeksresultaten voorleggen. Het bedrijf staat daardoor op een kantelpunt. ‘We maken de transitie van een bedrijf dat enkel bezig is met onderzoek en technische ontwikkeling naar een volledig operationeel bedrijf’.

VFB Kan u in een notendop het bedrijf en zijn activiteiten voorstellen?

DAVE Marver Onward werkt aan behandelingen voor mensen met dwarslaesie. Die laat hen toe opnieuw te bewegen en verloren functies te herontwikkelen of te verbeteren. Veel mensen denken bij dwarslaesie aan verlamming en gevoelsverlies. In de praktijk zorgt de aandoening voor bijkomende complicaties. Denk maar aan incontinentie, seksuele stoornissen en problemen met de bloeddruk. Die hebben een enorme impact op het dagelijks leven van de patiënten en beperken hun levenskwaliteit aanzienlijk. Veel patiënten hebben constant hulp nodig. Die zorg kost handenvol geld.

"We beschikken over twee verschillende technologieplatformen. "

-

VFB Welke producten zitten er in de pijplijn en hoe ver staan die?

Marver We beschikken over twee verschillende technologieplatformen. Beiden zijn gebaseerd op de ARC-therapie, waarmee het ruggenmerg gerichte elektrische stimulatie krijgt.

 

De eerste therapie (Arcex) levert die stimulatie extern doorheen de huid. Ons onderzoek staat hier al het verst. Recent konden we positieve resultaten aankondigen wat betreft het herstel van de arm- en handfuncties van patiënten. De tweede technologie (Arcim) wordt via een routineoperatie intern aangebracht op het ruggenmerg ter hoogte van de onderrug. Daarmee willen we de bloeddrukproblemen oplossen en de patiënten mobieler maken.

 

VFB Wat zijn de komende mijlpalen voor de producten?

Marver We plannen Arcex in de tweede helft van 2023 op de markt te kunnen brengen. Initieel richten we ons op de Verenigde Staten, Duitsland, Groot-Brittannië, Canada en Nederland. Voor Arcim zijn er al haalbaarheidsstudies gedaan. We verwachten de volgende fase cruciale proeven te starten tegen eind 2023 of begin 2024.

VFB Welke resultaten levert de behandelingen op voor de patiënten?

Marver Elk geval van dwarslaesie is uniek, iedere patiënt zal dus anders reageren. Maar zelf een kleine verbetering in het gebruik van de handen en benen kan een enorme impact hebben op de levenskwaliteit en zelfredzaamheid van patiënten. Om nog maar te zwijgen over de impact op hun sociale leven en relaties. Het verbeteren van de bloeddrukproblemen heeft ook grote impact op hun algemene gezondheid.

 

VFB Voor veel sectorgenoten is de commercialisatie de moeilijkste stap. Hoe pakken jullie dit aan?

MarVer We hebben daar enkele voordelen tegenover andere spelers. Zo zitten onze klanten zeer geconcentreerd. De meeste patiënten worden verzorgd in een beperkt aantal ziekenhuizen en revalidatiecentra. Dat maakt het voor onze verkopers makkelijker om hen te benaderen. Onze producten komen in de Verenigde Staten bovendien in aanmerking voor bestaande terugbetalingsmechanismes.

 

We hebben ook goede banden met patiëntenverenigingen zoals de Christopher & Dana Reeve Foundation. Zij zijn tegelijk een belangrijke investeerder. Daardoor kunnen we ons direct richten tot de patiënten en hun families om te bepalen welke problemen we eerst gaan aanpakken. We gaan dus na wat zij zelf het belangrijkst vinden. Daarom spitsten we ons eerst toe op het verbeteren van de functionaliteit van de armen en handen. Als kers op de taart hebben we bijna geen concurrentie in ons domein.

"We hebben bijna geen concurrentie in ons domein. "

-

VFB Hoe staat Onward er financieel voor?

MarVer Dankzij de beursgang staan we financieel sterk. We hebben genoeg reserves om door te werken tot eind 2024. We verwachten in de tweede helft van volgend jaar onze eerste omzet te kunnen genereren. Bijkomend onderzoeken we de optie van een notering op Nasdaq en we bekijken overige financieringsmogelijkheden.

 

VFB Wat zijn de grootste uitdagingen en kansen voor Onward?

MarVer De typische uitdagingen en risico’s uit de beginfase liggen achter ons. Onze technologie is grotendeels klaar en onze cashpositie zit goed. We bekwamen klinische bevestiging van ons eerste product en hebben al belangrijke stappen gezet naar de validatie van het tweede product.

 

Nu draait het om de uitvoering. We schakelen om van een bedrijf dat enkel bezig is met onderzoek en technische ontwikkeling naar een operationeel bedrijf. We moeten dus effectief producten uitbrengen en leveren. De snelheid van uitvoering vormt een uitdaging. We moeten zoveel mogelijk toepassing goedgekeurd krijgen, zodat we ze kunnen commercialiseren.

"De snelheid van uitvoering vormt een uitdaging "

-

VFB Hoe zou u het bedrijf pitchen aan potentiële beleggers?

MarVer Onward heeft een uniek profiel. We richten ons op een grote markt met zeer weinig concurrentie en brengen niet één maar twee technologieplatformen uit. We beschikken over de nodige klinische data die hun werking bewijst en hebben voldoende cash om onze technologie naar de markt te brengen.

 

We zijn actief in een grote sector (neurostimulatie), die snel groeit en populair is bij beleggers. Daarom hebben we de steun van een groep grote investeerders (zie kader) die bij elke kapitaalronde sinds 2015 opnieuw investeerden. Kortom, onze technologie biedt grote kansen tegen een beperkt risico.