Lezersvraag: Roerende voorheffing bij afsplitsingen

Naar aanleiding van de afsplitsing door Siemens van Siemens Energy kregen we een aantal vragen met betrekking tot de roerende voorheffing op dergelijke afsplitsingen.

Het wetsvoorstel dat komaf maakt met de roerende voorheffing van 30% op bepaalde herstructureringsverrichtingen van beursgenoteerde vennootschappen werd goedgekeurd in april 2019. Er restte enkel  nog de publicatie in het Belgisch Staatsblad alvorens de afschaffing (retroactief vanaf begin 2019) kon ingaan.

En deze wet werd op 6 mei 2019 inderdaad 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Meer info hierover kunt u terugvinden in de circulaire 2020/C/55 betreffende de vrijstelling van de roerende voorheffing die van toepassing is op uitgekeerde dividenden in het kader van bepaalde herstructureringsverrichtingen van beursgenoteerde vennootschappen op www.fisconetplus.be,

zie https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet#!/document/28a86da6-b56f-4f10-b9e3-

Zoals je zal merken worden er nog steeds voorwaarden gesteld maar deze zijn voor de brokers een stuk duidelijker. In het geval van de afsplitsing van Siemens Energy hielden de meeste brokers aldus geen RV  in. Gebeurde dit toch dan raden we aan contact op te nemen met de Gewestelijke Directie om deze terug te vragen.
Informeer bij elke afsplitsing eventueel tijdig en vooraf bij je broker of de afsplitsing inderdaad is vrijgesteld van roerende voorheffing.