Miko: OPENBAARMAKING OVER EEN TRANSPARANTIEKENNISGEVING (19.06.2023)

PERSBERICHT

   MIKO NV    

    Gereglementeerde Informatie

    16/06/2023 – 17u45

 

OPENBAARMAKING OVER EEN TRANSPARANTIEKENNISGEVING

 

(artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

 

1.          Samenvatting van de kennisgeving

Miko NV heeft een op 14 juni 2023 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen, waaruit blijkt dat FMR LLC nu rechtstreeks en/of onrechtstreeks 2,01% van de stemrechten van de vennootschap bezit.   

 

FMR LLC heeft aldus passief de statutaire kennisgevingsdrempel van 3% onderschreden, dit als gevolg van de invoering van de loyauteitsstem (dubbel stemrecht) in de statuten van de vennootschap op de buitengewone algemene vergadering van Miko NV gehouden op 23 mei 2023, waarbij de volgestorte aandelen die ten minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het nominatieve aandeelhoudersregister van Miko NV zijn ingeschreven recht geven op 2 stemmen. Alle overige aandelen geven recht op 1 stem.

 

2.          Inhoud van de kennisgeving

De op 14 juni 2023 gedateerde kennisgeving bevat volgende informatie:

 

·       Reden van de kennisgeving:   Passieve overschrijding van een drempel

 

·       Kennisgeving door:  een moederonderneming of een controlerende persoon

 

·       Kennisgevingsplichtige persoon

Naam

Adres

FMR LLC

The Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801

 

·       Transactiedatum: 23/05/2023

 

·       Overschreden drempel (in %):  3%

 

·       Noemer:       1.968.752

 

·       Details van de kennisgeving

 

A) Stemrechten

Vorige kennisgeving

Na de transactie

 

# stemrechten

# stemrechten

% stemrechten

Houders van stemrechten

 

Verbonden aan effecten

Los van de effecten

Verbonden aan effecten

Los van de effecten

FMR LLC

0

0

 

0,00%

 

Fidelity Management & Research Company LLC

54.996

39.524

 

2,01%

 

Subtotaal

54.996

39.524

 

2,01%

 

 

TOTAAL

39.524

0

2,01%

0,00%

 

 

·       Keten van de gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden:

 

Fidelity Management & Research Company LLC wordt gecontroleerd door FMR LLC.

FMR LLC wordt zelf niet gecontroleerd.

 

OVER MIKO

Miko is al meer dan 200 jaar actief in koffieservice. De groep haalde in 2022 een omzet van 267 miljoen euro. Miko is een internationale groep met eigen ondernemingen in België, Frankrijk, Engeland, Nederland, Duitsland, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Polen, Tsjechië, Slowakije, en Australië.…

 

Voor verdere informatie kan u contact opnemen met:

Frans Van Tilborg – CEO

+32 (0)499 03 70 84

Meer informatie over Miko is terug te vinden op www.mikogroup.be