MONTEA - Transparantiekennisgeving volgend op kapitaalverhoging. (14.11.2022)