NEXTENSA NV - OPENBAARMAKING VAN EEN TRANSPARANTIEKENNISGEVING (24.07.2023)