Non bis in idem, visie over belastingen op vermogen

Naar aanleiding van de nieuwe effectentaks zouden we graag een pleidooi voeren om meer mensen aan te zetten hun financiële zaken in handen te nemen. De focus van de huidige politici om beleggen te ontraden is een pijnlijke vergissing. We hopen dat de focus terug kan komen naar het opbouwen van zekerheid en financiële gezondheid voor elke burger van dit land. 

Als Vlaamse Federatie voor Beleggers gaan we voor zowel 'financial education' als 'financial inclusion'. Daarmee bedoelen we dat iedereen deelneemt aan het economisch leven en geïmpacteerd wordt door de ups en downs van de economie en dus daarvoor voldoende opleiding moet krijgen en dat iedereen echt iedereen is.

In plaats van vermogensvorming te stimuleren wordt telkens opnieuw naar vermogen gekeken als bron van nieuwe inkomsten (en zo goed als niet naar een rationalisering van het overheidsbeslag). Nochtans behoren de belastingen in België bij de hoogste in Europa en zijn ze bovendien super complex: beurstaks, roerende voorheffing, de ingewikkelde manier om obligaties te taxeren, verschillende behandeling van verschillende bank- en verzekeringsproducten, het belasten van sommige meerwaarden, niet "ontlasten" van de minwaarde.

Beleggen in aandelen is voor een groot deel van de bevolking belangrijk in het kader van pensioensparen in ruime zin. Hierbij moet men beseffen dat nogal wat mensen sommen boven de door sommige partijen uitgeroepen rijkengrens dienen bijeen te sparen om het zekerheidsequivalent van een hoger wettelijk pensioen te evenaren.

"β€œDe focus van de huidige politici om beleggen te ontraden is een pijnlijke vergissing.”"

-

De mogelijkheid om belastingvrij te sparen is een absolute must. Je verdient immers een inkomen en wordt erop belast. Daarna kies je voor onmiddellijke consumptie of om dit bedrag te investeren en je consumptie uit te stellen. Het belasten van je keuze om de economie te helpen groeien (en ook deel te hebben in die groei) is aberrant.

Tijdens de coronacrisis werden en worden Belgische (al dan niet beursgenoteerde) bedrijven, disproportioneel beperkt in hun productiemogelijkheden, veel meer dan in Nederland en Duitsland. Daarnaast is er de Brexit die een open economie zoals de onze sterk treft. Dit alles leidt tot een vermindering in concurrentiekracht en dito waardevermindering in het opgebouwd vermogen. Het nemen van risico door te investeren in de economie moet aangemoedigd worden en niet bestraft, vermits we er allen beter van worden.

Eén van de mogelijkheden om onze bedrijven terug te laten opbloeien is de afschaffing van de beurstaks op de "small caps". Herinvesteren in onze bedrijven na het coronaleed is een must en laten we daarbij niet aarzelen "op naam" in te tekenen: dat is geen ontwijking van een nieuw effectentaksidee, maar past volledig in onze VFB-filosofie: duurzaam investeren in goed uitgekozen bedrijven en ze op de voet blijven volgen.

Eric Bosman

Voorzitter VFB