Sequana Medical rapporteert 2020 jaarresultaten en vooruitzichten 2021 (17.03.2021)