Sofina - voltooit met succes de plaatsing van een eerste uitgifte van 700.000.000 EUR Niet-Achtergestelde, Niet-Gewaarborgde Obligaties met een looptijd van 7 jaar en een coupon van 1,000% (17.09.2021)