Solvay - Resultaten eerste negen maanden 2023 - toekomstige raadvan bestuuraanvoornieuweonafhankelijke SYENSQO (03.11.2023)