Tien favorieten voor 2024

De meeste beursindexen kunnen een fraaie winst voorleggen voor 2023 ter compensatie van een bijzonder zwak 2022. Helaas geldt dat niet voor de BEL20-index. Vandaar ook eerst in alfabetische volgorde een lijst van vijf ‘lokale’ favorieten voor 2024. Daarnaast ook een lijst met vijf internationale favorieten.

 

Onze dubbele vijf favorieten zijn (mede) geselecteerd op basis van vrees voor een moeilijkere economische omgeving (zeker in de eerste jaarhelft), waardoor de inflatie en lange rente gaan dalen, maar de bedrijfsresultaten een risico kunnen vormen. Vandaar geen dure waarden met hoge winstverwachtingen, wel rentegevoelige aandelen (inclusief edelmetalen) en goedkope waarden waar onze verwachtingen hoger liggen dan de markt.  

Binnenlandse top-5      

 

  1. Atenor: de bodem is bereikt

 

In het algemeen mikken we op een verder herstel van de vastgoedwaarden in 2024, gedragen door een dalende langetermijnrente. Door de specifieke crisis bij Atenor moet dit aandeel nog aan het herstel beginnen. Door een kapitaalverhoging aan 5 euro per aandeel te moeten doorvoeren, is de beurskoers richting die 5 euro gezakt. Het aandeel is hierdoor wel heel diep doorgezakt tegenover de intrinsieke waarde.

 

De minste tekenen van heropleving of het realiseren van enkele projecten zouden het aandeel naar een herstelfase moeten brengen. We wijzen wel op het bovengemiddeld risico van deze belegging, omdat de balans natuurlijk nog altijd wel heel veel schulden bevat. Anderzijds is het herstelpotentieel voor 2024 ook wel bovengemiddeld.

"In het algemeen mikken we op een verder herstel van de vastgoedwaarden. "

-
  1. D’Ieteren: té grote onderwaardering

 

De beursevolutie van D’Ieteren in 2023 was tegenover de voorgaande jaren een stuk minder. De sterke halfjaarcijfers met een stijging van de vergelijkbare aangepaste winst met 25 procent en een lichte verhoging van de winstprognose voor het hele jaar konden beleggers amper bekoren. Ze vergeten dat het groeiverhaal intact blijft, dat de groep een pak vrije kasstroom genereert en dat de beurskoers amper 12 keer de aangepaste winst bedraagt. Een herwaardering van het aandeel in 2024 dringt zich op.  

 

  1. Proximus: internationaal groeipotentieel

 

Met de internationalisering daalt op termijn de afhankelijkheid van de mature Belgische markt. De geplande dividendverlaging is al lang gekend en zit bijgevolg in de koers verrekend. Zelfs de lagere uitkering levert tegen de huidige koers nog een rendement van 7 procent op. De ondernemingswaarde bedraagt minder dan 4 keer de verwachte ebitda en dat is goedkoop.  Proximus is een koopje als defensieve waarde. De komst van de Franse value-belegger Xavier Niel als aandeelhouder bevestigt het koerspotentieel.

"Proximus is een koopje als defensieve waarde. "

-

4.Sequana Medical: jaar van de waarheid

 

Sequana Medical staat voor een cruciaal jaar, maar de voortekenen zijn bijzonder gunstig. In het programma met de Alfapump voor patiënten met wederkerende vochtophoping (ascites) in de buik omwille van levercirrose wordt de laatste hand gelegd aan het indienen van het goedkeuringsdossier bij de FDA. In het programma met DSR 2.0 voor patiënten met hartfalen zagen we tot nog toe bij enkele patiënten bijzonder hoopgevende resultaten. Die studie zou volledig moeten afgerond zijn in de loop van 2024.

 

De uitstekende operationele vooruitgang staat in schril contrast met de koersevolutie die gebukt gaat onder de financieringsnood. De kaspositie volstaat nog tot het eerste kwartaal van 2024. Het is wachten op een kapitaaloperatie om een koersstijging in de loop van 2024 mogelijk te maken. Het bedrijf mikt op tot 30 miljoen euro om te overbruggen tot (ruimschoots) voorbij de Amerikaanse goedkeuringsbeslissing in de tweede helft van 2024.

  1. Umicore: pak twijfels zijn verdwenen

 

Umicore heeft de voorbije maanden hard gewerkt om het risicoprofiel van de beloftevolle batterijmateriaaldivisie te verminderen. De balans kan het omvangrijke investeringsprogramma dragen, Umicore lijkt de technologische trein niet te missen en de winstmarges zijn behoorlijk en beschermd vanaf 2026. Dat zijn allemaal elementen die het aandeel een boost kunnen geven in 2024.

 

Er zit al veel slecht nieuws in de koers en de waardering is gedaald, zodat het lagere risicoprofiel van de batterijmaterialendivisie een heropstanding van het aandeel kan op gang brengen na enkele jaren van mindere beursprestaties.

Buitenlandse top-5

 

  1. AkerBP: inspelen op herstel olieprijs

 

Het Noorse AkerBP is een van de sterkste groeiverhalen in olieproductie in Europa van de jongste jaren. Vooral vanaf 2026 zal die groepsproductie nog verder stijgen naar een nieuw groepsrecord tegen 2028 van 525.000 vaten. Daartoe zijn in totaal tien projecten gepland die in 2026 en vooral 2027 zullen opstarten. De resultaten laten toe de aantrekkelijke dividendpolitiek van een jaarlijkse verhoging met vijf procent verder te zetten. We mikken op een herstel van de olieprijs in 2024 en dan is onder meer het aandeel van AkerBP een goede zet om daarop in te spelen. Het aandeel blijft op langere termijn een veilige manier om in te zetten op de structurele onderinvestering in de oliesector het voorbije decennium.

  

  1. Albemarle: op zoek naar eerherstel

 

We denken dat het slechts een kwestie van tijd is voordat de prijs van lithium weer omhoog schiet en daar zou Albemarle enorm van profiteren. Albemarle zelf denkt dat het de lithiumomzet de komende vijf jaar met 20 à 30 procent per jaar kan laten groeien. In het kader van de ‘vergroening’ van het transport is lithium een essentiële grondstof. Omwille van de lichtheid en het vermogen om veel energie op te slaan is het onmisbaar in (krachtige) batterijen voor auto’s, maar ook laptops, smartphones en powerbanks. Vandaar ook dat lithium het witte goud wordt genoemd. De meeste rapporten gaan uit van een verviervoudiging van de vraag naar lithium tegen 2030, vooral dan voor gebruik in batterijen van voertuigen.

"Schaarste aan lithium lijkt ons uitstekend nieuws voor Albemarle. "

-

Om aan die vraag te kunnen voldoen, staat het aanbod voor een gigantische uitdaging. Niet dat er wereldwijd niet voldoende lithium zou zijn. Maar economisch verantwoord exploiteren, daar komt maar een klein deel van de huidige voorraad in de grond voor in aanmerking. Er worden wereldwijd nieuwe batterijfabrieken gebouwd zonder dat de aanvoer van lithium verzekerd is. Ook de bestaande producenten hebben maar een beperkte ‘pijplijn’ aan nieuwe projecten. Schaarste aan de aanbodzijde dreigt dus de komende vijf tot tien jaar een reëel probleem te worden en dat lijkt ons uitstekend nieuws voor Albemarle, dat we vandaag aan een zeer redelijke koers kunnen oppikken.

 

  1. Newmont: stevige inhaalbeweging te goed

 

De cijfers van het tweede kwartaal vielen tegen, maar daar mogen geen al te grote conclusies aan worden verbonden. Newmont kon verschillende uitzonderlijke omstandigheden inroepen waar het bedrijf zelf geen vat op had, maar die wel een grote impact hadden op de operationele prestatie. Wat telt is de toekomstige evolutie van de productie en de kosten. Op dat vlak ziet het er goed uit. Zowel de eigen projecten als de bijdrage van Newcrest zullen de komende jaren voor een hogere output en lagere kosten zorgen. Newmont noteert tegen slechts 6 keer de verwachte kasstroom van 2024 en 2025 en dat is amper de helft van het historische gemiddelde. Daarbij komt ook nog een aantrekkelijk rendement.  

  1. Pan American Silver: veel te goedkoop

 

De kwaliteit van de activa van Pan American Silver (PAAS) is zonder meer verbeterd met de toevoeging van de overgenomen activa van Yamana Gold. Ondanks de hogere verkoopprijzen zijn de marges er niet op vooruit gegaan en dat komt door de inflatie aan de kostenzijde. Maar die kosten zullen volgend jaar weer afnemen bij de twee grootste mijnen van de groep.

Bovendien beschikt PAAS nog over een aantrekkelijke pijplijn van uitbreidingen en nieuwe projecten die het zelf kan financieren. PAAS noteert nu tegen minder dan 7 keer de kasstroom en dat is een korting van 50 procent tegenover het gemiddelde van de voorbije 10 jaar. Een koopje in het licht van hogere prijzen voor edelmetalen in 2024.

 

  1. Vodafone: veel te hard verguisd

 

Er waren het voorbije kwartaal een aantal lichtpunten bij Vodafone waar de nieuwe CEO tot nog toe de beloftes waarmaakt. Bij het vereenvoudigen van de groepsstructuur heeft Vodafone de timing niet zelf in de hand, waardoor dit een werk van lange adem is. Voor de kostencontrole is dat gedeeltelijk wel het geval, maar het is vooral op operationeel vlak dat vooruitgang belangrijk is. Dat de grootste afzetmarkt weer met groei kon aanknopen, is alvast een lichtpunt. Vodafone noteert tegen amper 4 keer de verwachte ebitda en hoewel het dividend volgend jaar wellicht iets lager zal uitkomen, blijft het rendement hoog.