TINC - investeert in Yally, een initiatief dat inzet op de verlaging van de totale woonkost voor huurders via de opwaardering van het bestaande woonpatrimonium (27.09.2022)