Umicore - krijgt SBTi-validatie voor haar 2030 doelstellingen inzake broeikasgasemissiereducie (18.11.2022)