Umicore lanceert "Umicore 2030 - RISE", haar nieuw strategisch plan om de waardecreërende groei te versnellen (22.06.2022)

Umicore lanceert "Umicore 2030 - RISE", haar nieuw strategisch plan om de waardecreërende groei te versnellen

 

Umicore houdt vandaag haar Capital Markets Day voor investeerders en analisten om 09:00 BST/10:00 CEST. Het evenement vindt plaats in Londen en zal ook worden uitgezonden via een live webcast, te vinden op: Umicore Capital Markets Day

Chief Executive Officer, Mathias Miedreich, zal samen met andere leden van het directiecomité de nieuwe strategie "Umicore 2030 - RISE" onthullen.

De strategie steunt op volgende sleutelelementen:

  • Continuïteit in het strategische traject van Umicore door verder te bouwen op haar leiderschap in schone mobiliteitsmaterialen en recyclage dat werd bereikt in het kader van de Horizon 2020-strategie
  • Strategie gedreven door krachtige megatrends, in het bijzonder de toenemende versnelling naar schonere mobiliteit, die naar verwachting zal leiden tot een verdrievoudiging van Umicore’s huidige mobiliteits-doelmarkt tegen 2030
  • De kern van de strategie: een unieke waardepropositie om een betrouwbare transformatiepartner te zijn voor onze klanten, die hen ondersteunt tijdens hun duurzaamheidstraject
  • Uitvoering van de strategie en opschaling ondersteund door 4 RISE-pijlers (“Reliable transformation partner, Innovation & technology leader, Sustainability champion, Excellence in execution”)
  • Snelle, winstgevende groei met ononderbroken waardecreatie tegen 2030 en daarna

Umicore CEO Mathias Miedreich: "Onze “Umicore 2030 - RISE" strategie bouwt voort op ons ongeëvenaard vermogen om megatrends te omarmen, onze sterke marktposities, technologisch leiderschap en organisatorische uitmuntendheid en zal ons in staat stellen om duurzame en winstgevende groei te versnellen en een "netto begunstigde" te zijn van de veranderende wereld, in het bijzonder de snel groeiende mobiliteitstransformatie.

In lijn met onze visie op duurzame groei blijven we voortbouwen op ons duidelijke doel om "materials for a better life" te produceren via activiteiten die een gezondere planeet en samenleving helpen vormgeven, en tegelijk duurzame waarde leveren aan onze stakeholders."

Umicore zal een "netto begunstigde " van de veranderende wereld zijn

De mobiliteitstransformatie versnelt en de verschuiving naar schonere mobiliteit zal naar verwachting verdrievoudigen tegen 2030. Dankzij haar complementaire portefeuille en aanwezigheid in alle aandrijftechnologieën is Umicore uniek gepositioneerd om deze ongekende groeikans te grijpen.

Tegen deze achtergrond is Umicore's activiteit Rechargeable Battery Materials klaar om winstgevende groei te realiseren door zich the concentreren op de versterking en snelle groei van haar aanwezigheid in belangrijke regio's. In Europa zal Umicore haar pioniersvoordeel benutten via langetermijnpartnerschappen met klanten en verdere uitbreidingen van haar regionale aanwezigheid langsheen de waardeketen voor kathodematerialen. Op basis van lopende kwalificaties bij klanten bereidt Umicore haar intrede voor op de Noord-Amerikaanse markt langsheen de waardeketen voor kathodematerialen tegen eind 2025. Tegelijkertijd zal Umicore haar positie in Azië versterken door een meer gediversifieerde blootstelling aan klanten en platformen. Op basis van de investeringen gepland tijdens de periode, heeft Rechargeable Battery Materials de ambitie om een aangepaste EBITDA-marge te bereiken van ongeveer 20% in 2030. Umicore verwacht in deze activiteit een winst boven haar kapitaalkost te bereiken kort na 2026 en een groeiend rendement nadien.

Op basis van haar sterke technologieportefeuille is Umicore’s Automotive Catalysts activiteit  goed gepositioneerd om de marktwaardepiek die voor ons ligt te benutten en de bedrijfswaarde daarna te maximaliseren door een grotere nadruk te leggen op procesefficiëntie en operationele wendbaarheid. De business unit heeft het potentieel om een vrije kasstroom te genereren van ongeveer € 3 miljard tussen 2022 en 2030, met ongeveer 20% aangepaste EBITDA-marges over de hele periode. In de activiteit Fuel Cell Catalysts zal Umicore haar technologisch leiderschap en marktpositie in PEM-brandstofcelkatalysatoren aanwenden om van de groei in waterstof-gebaseerde mobiliteit te profiteren. Om aan de snel groeiende vraag van de klanten te voldoen, zal Umicore haar massaproductiecapaciteit voor PEM-katalysatoren uitbreiden met een nieuwe fabriek in China die in gebruik genomen zal worden in 2024. Op dat ogenblik zal deze fabriek de grootste brandstofcelkatalysatorfabriek ter wereld zijn.

Als koploper in batterijrecyclage en dankzij haar differentiërende pyro-hydrotechnologie is Battery Recycling Solutions uniek gepositioneerd in deze markt. Op basis van de groeiende vraag van klanten zullen de batterijrecyclagecapaciteiten van Umicore aanzienlijk worden opgeschaald in Europa, terwijl een uitbreiding in Noord-Amerika geanalyseerd wordt. Het strategisch plan omvat een investering van ongeveer € 500 miljoen in een grootschalige nieuwe batterijrecyclage-fabriek met een doelcapaciteit van 150 kT, waarbij het nieuwste Umicore pyro-hydro flowsheet zal worden ingezet. Op het moment van ingebruikname van deze fabriek in 2026, zal Umicore naar verwachting de eerste speler zijn in Europe die de hele waardeketen inzake kathodematerialen met industriële capaciteit omspant, en hiermee een sterke bijdrage levert aan de doelstelling van de Europese Unie om een duurzaam en circulair ecosysteem voor EV batterijen op te zetten in Europe.

Precious Metals Refining, dankzij haar leiderschap in duurzame en complexe recyclage, zal naar verwachting duurzame waarde blijven creëren met EBITDA-marges van meer dan 35% en aanzienlijke kasstromen blijven genereren, ook bij genormaliseerde PGM-prijzen (Platinum Group Metals).

Financiële ambitie van de Groep: duurzame waardecreatie door een evenwicht te vinden tussen groei, rendement en kasstromen doorheen het plan

  • Potentieel om de inkomsten meer dan te verdubbelen tegen 20301
  • Aangepaste EBITDA marges > 20% tijdens de periode
  • Rendement boven kapitaalkost tijdens de looptijd van het plan, met als doelstelling een ROCE van 15% tegen 2030
  • Gefaseerde investeringen van ongeveer €5 miljard tussen 2022 en 2026, waarbij Battery Recycling en Rechargeable Battery Materials het grootste deel voor rekening nemen, onder voorbehoud van waardecreërende contracten
  • Aantrekkelijke vrije kasstromen op Groepsniveau in de tweede helf van het decennium

Duurzaamheid centraal

Een van de pijlers in Umicore’s “Let’s go for Zero” duurzaamheidsambities is een plan om haar impact op het klimaat te minimaliseren. Naast haar recent bekendgemaakte ambitie om tegen 2035 een netto nuluitstoot van broeikasgassen in scope 1 en 2 te bereiken, legt Umicore nu ook een ambitieuze doelstelling vast voor haar scope 3-emissies om de waardeketen koolstofvrij te maken: een vermindering van 42% CO2e/ton van de aangekochte materialen tegen 2030.

Volg Umicore's Capital Markets Day 2022 webcast live

Datum: woensdag 22 juni 2022Tijd: 09:00 BST/10:00 CESTKlik om u te registreren voor de webcast: hier

Voor de vragen en antwoorden zullen de deelnemers de mogelijkheid hebben om schriftelijke vragen te stellen tijdens het evenement, rechtstreeks via het webcastplatform. Het zal niet mogelijk zijn om vragen telefonisch te stellen.

De presentaties van Umicore’s Capital Markets Day zullen op 22 juni 2022 beschikbaar zijn op de website van de Capital Markets Day op https://capitalmarketsday.umicore.com/en/agenda/

 

Disclaimer

Dit persbericht bevat toekomstgerichte informatie die risico's en onzekerheden inhoudt, met inbegrip van verklaringen over plannen, doelstellingen, verwachtingen en intenties van Umicore. Indien één of meer van deze risico's, onzekerheden of onvoorziene omstandigheden zich zouden voordoen, of indien onderliggende veronderstellingen onjuist blijken, kunnen de werkelijke resultaten aanzienlijk verschillen van de vooropgestelde, verwachte of geraamde resultaten. Lezers worden erop gewezen dat toekomstgerichte verklaringen gekende en ongekende risico's inhouden en onderhevig zijn aan belangrijke bedrijfs-, economische en concurrentiële onzekerheden en onvoorziene omstandigheden, die Umicore voor een groot stuk niet onder controle heeft. Bijgevolg aanvaardt noch Umicore, noch enig ander persoon enige verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid van deze toekomstgerichte verklaringen.

Voor meer informatie

Investor Relations

Eva Behaeghe                                               +32 2 227 70 68  eva.behaeghe@umicore.com

Adrien Raicher                                              +32 2 227 70 68   adrien.raicher@umicore.com

Evelien Goovaerts                                       +32 477 58 68 14 evelien.goovaerts@umicore.com

Media Relations

Marjolein Scheers                                          +32 2 227 71 47 marjolein.scheers@umicore.com

Caroline Jacobs                                             +32 2 227 71 29 caroline.jacobs@umicore.com

Over Umicore

Umicore is een circulaire materiaaltechnologie-groep. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar expertise inzake materiaalkunde, scheikunde en metallurgie een verschil maakt. Haar activiteiten zijn georganiseerd in 3 business groups: Catalysis, Energy & Surface Technologies en Recycling. Elke business group is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, met materialen en oplossingen die aan de top staan van nieuwe technologische ontwikkelingen en noodzakelijk zijn in het dagelijkse leven.

Het merendeel van Umicore’s inkomsten is afkomstig uit, en het grootste deel van haar O&O inspanningen is gericht op materialen voor schone mobiliteit en recyclage. De allesoverheersende doelstelling van Umicore – duurzame waarde creëren – is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te maken en te recycleren op een wijze die in overeenstemming is met haar beleidsverklaring: ‘materials for a better life’.

Umicore’s industriële en commerciële activiteiten evenals haar activiteiten met betrekking tot O&O zijn verspreid over de hele wereld om zo goed mogelijk op de behoeften van haar internationale klanten te kunnen inspelen. De Groep boekte in 2021 inkomsten (metaal niet inbegrepen) van € 4,0 miljard (omzet van € 24,1 miljard) en had eind 2021 11.050 mensen in dienst.