VFB Happening 2023, een verslag

Het was bij wijlen wat drummen in het ICC om nog een plekje te bemachtigen voor één van de vele lezingen of presentaties. Ook het auditorium met bijna 1.000 zitjes barstte bijna constant uit zijn voegen. Maar algemeen was het gewoon gezellig druk. 1.300 bezoekers, ruim een verdubbeling ten opzichte van de weliswaar eerste Happening na corona vorig jaar. Opvallend: terwijl er vorig jaar nog angst regeerde, heerste er nu een topsfeer. Een sfeer die duidelijk werd gesmaakt door zowel bezoekers, standhouders als sprekers.

De vele dank- en lofbetuigingen over de organisatie en het ruime programma nemen we in dank aan. Onze dank gaat vooral naar iedereen die dit congres mogelijk maakte. In de eerste plaats de bezoekers, maar ook de standhouders, de talrijk aanwezige  ceo’s en investor relations, de sprekers, de sponsors en natuurlijk de talrijke vrijwilligers. Te veel om allemaal bij naam te noemen.

Dankzij hen deed de VFB Happening haar reputatie als ‘enige echte beleggingscongres in België’ weer alle eer aan. Een congres waar beleggers naartoe komen om bij te leren en zich goed te informeren over hun beleggingen. Steeds in de gemoedelijke sfeer eigen aan de VFB-congressen. Voor de afwezigen maar één goede raad: zorg dat je er volgend jaar ook bij bent! 

Koen De Leus: vertrouwenscrisis, maar niet fundamenteel

“Het is waarschijnlijk dat we naar een recessie gaan“, zei Koen De Leus. De hoofdeconoom van BNP Paribas Fortis kwam ’s ochtend zijn macro-economische vooruitzichten geven in een dan al volgelopen auditorium. Hij begon zijn uiteenzetting met een terugblik op de ondergang van Silicon Valley Bank en Credit Suisse. Het gevolg is dat banken minder happig zijn om leningen te geven. De Leus somde daarop een aantal factoren op die op een recessie wijzen, zoals een omgekeerde rentecurve.

De econoom begon trouwens met een dankwoord aan zijn ‘mentor’, de vrouw die hem twintig jaar geleden had geholpen met zijn eerste speech voor te bereiden. “Dank aan ondertussen mijn vrouw”, lachte De Leus zijn wederhelft in het publiek toe. Minder vrolijk was de rest van zijn boodschap. Zo is het voor de hoofdeconoom lang niet ondenkbaar dat er nog banken in de problemen komen. “Zullen er nog banken over de kop gaan? Mogelijk wel. We zitten in een vertrouwenscrisis. Het is evenwel geen fundamentele crisis zoals in 2008. Het enige wat we moeten vrezen is de vrees zelf.”

Opvallend nam De Leus de plaats in van Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen met een speech als Koen W. Churchill. “Wat staat ons nog te wachten? Bloed, zweet en tranen. Maar we verdelen de inspanningen eerlijk. Meer nog, we maken van deze crisis een opportuniteit en versnellen de energietransitie.” Dat alles op de epische tonen van Conquest of Paradise van Vangelis.

 

 VFB: ‘We maken beleggen voor iedereen toegankelijk’

De Vlaamse Federatie van Beleggers trapte de Concept Store af met een presentatie over de eigen werking. Stephan Desplancke onderstreepte het belang van beleggen om je koopkracht te behouden. “Ook in deze moeilijke(re) beurstijden blijven aandelen de beste belegging voor de lange termijn.” Hij benadrukte dat een VFB-lidmaatschap in deze woelige beurstijden meer dan ooit een reddingsboei vormt voor kleine beleggers.

Tim Nijsmans overliep de VFB-voorbeeldportefeuille, die net vijf kaarsjes mocht uitblazen. “Een ideaal moment om ons beleggingskindje tegen het licht te houden.” Hij overliep de posities in de portefeuille, waarbij vele Belgische parels aandacht kregen. “Holdings als GBL, Sofina, Ackermans & van Haaren en Gimv vormen een uitstekende basis voor elke portefeuille.” Ook Elia en TINC zijn vaste waardes. “Op het eerste gezicht wat saaie aandelen, maar hun prestaties over de afgelopen jaren waren verre van saai.” Sinds kort is de portefeuille ook twee ETF’s rijk, die de Amerikaanse beurs en de opkomende markten afdekken. “Die trackers zijn een uitstekende manier om een portefeuille op simpele en goedkope manier te spreiden.”

 

Vincent Juvyns: ‘Hogere rentes niet per se negatief’

“De nieuwe wereld en de praktische implicaties voor beleggers.” Dat was het thema van de presentatie van Vincent Juvyns, global market strategist bij JP Morgan. Wat bedoelde hij met die nieuwe wereld? Een eerste punt was de energiecrisis en de hoge inflatie. Die maken dat er veel wordt gesproken van een terugkeer naar de jaren zeventig. Juvyns denkt niet dat het zo’n vaart zal lopen, al zal de inflatie wel hoger blijven dan in het voorgaande decennium. Een ander belangrijk element in die nieuwe wereld is de hertekening van de toevoerketens bij bedrijven. Die kiezen vaker voor just-in-case in plaats van just-in time.

En wat met die implicaties voor beleggers? Die moeten zich voorbereiden op hogere rentes dan in het nabije verleden, ook op langere termijn. “Dat hoeft niet negatief te zijn. Nu krijg je tenminste weer wat rente op je spaargeld”, aldus Juvyns. Nog een positief element is dat de negatieve rentes uit de obligatiemarkten zijn verdwenen. “Obligaties zijn weer populair. Ik sluit mij daarbij aan, omdat ze weer een inkomen geven.” Over aandelen ten slotte was Juvyns op zijn hoede: “We zijn op dit moment wat voorzichtiger, want de volatiliteit is terug. Maar voor wie een langetermijnhorizon heeft, is dat geen probleem. Wij focussen vooral op dividenden.”

Tessenderlo: voorstelling van de nieuwe groep

Frederic Dryhoel, VP Group Communction, kwam de  nieuwe Tessenderlo Group voorstellen na de fusie tussen Tessenderlo en Picanol, beide bedrijven van topman Luc Tack. “Elke molecule telt”, vat volgens Dryhoel de essentie van de nieuwe groep samen. Samengeteld is Tessenderlo nu goed voor 3,3 miljard euro omzet, georganiseerd rond vijf grote segmenten. Vanaf augustus zal de ‘Tack-holding’ geconsolideerde cijfers rapporteren.

Agro blijft de voornaamste activiteit, goed voor bijna een derde van de omzet. Daarna kwam het segment biovalorisatie aan de beurt, vooral bekend voor zijn gelatine en de verwerking van slachtafval. Het derde segment is indutrial solutions, vooral gericht op wateroplossingen. “Vorig jaar is alleen al in België 11 miljard liter drinkbaar water verloren gegaan. Daar ligt dus nog veel potentieel.” Het vierde segment is vooral Picanol, “geen texiellbedrijf, maar een technologiebedrijf”. “We zijn het Apple van onze sector”, aldus Dryhoel. Ten slotte is er nog de energietak.

“We zijn van een klein chemiebedrijf uit een plattelandsgemeente uitgegroeid tot een groep die wereldwijd actief is. Belangrijk is ook dat we een dividendpolitiek hebben aangekondigd: elk jaar zullen we tussen 7 en 15 procent van de aangepaste ebitda uitkeren als dividend”, klonk het besluit.

 

Montea: ‘Gvv’s bewijzen hun waarde’

De tweede Speakers’ corner had net als de gemiddelde Belg een stevige baksteen op de maag. Het afgelopen jaar viel die echter zwaar. De vastgoedsector stond namelijk stevig onder druk door de stijgende rente. In zijn inleiding benadrukte VFB-analist Gert de Mesure dat “er momenteel geen correlatie bestaat tussen de koers van Montea en het uitstekende werk dat geleverd wordt bij deze speler in logistiek vastgoed”.

Ceo Jo De Wolf wees op het belang van een langetermijnvisie. “Beleggers die sinds de beursgang niet verkochten, konden rekenen op een jaarlijks gemiddeld rendement van 11 procent per jaar.” Ook de portefeuille van de vastgoedspeler is er één voor de lange termijn, met huurders van hoge kwaliteit. “We hebben huurders, die zonder problemen de indexering van de huur kunnen betalen.” Bovendien tonen gvv’s volgens De Wolf net hun kwaliteit in moeilijke tijden. “Onze lage schuldgraad is nu een voordeel, bovendien hebben we die goed ingedekt. Die conservatieve financiering is een krachtig wapen in moeilijke tijden zoals nu”, besloot De Wolf.

Fastned: ‘We zijn in feite een infrastructuurachtige belegging’

Aan het begin van de namiddag joeg Fastned, de Nederlands specialist in snellaadstations, een stroomstoot door het auditorium. Beleggers luisterden er onder hoogspanning hoe ceo Michiel Langezaal en director network development Caro De Brouwer de vorderingen van het bedrijf uit de doeken deden. “Ons doel was om tegen 2024 in totaal 400 laadpunten in portefeuille te hebben. Op dit moment zijn dat er 375. We zijn dus goed op schema”, aldus De Brouwer.

Het aandeel heeft er een dolle rit opzitten met enkele forse koersschommelingen. “Maar beleggers moeten verstaan dat we, zeker op de langere termijn, eerder te vergelijken zijn met een soort infrastructuurbelegging”, legt Langezaal uit. Bij de uitbouw van zijn netwerk richt Fastned zich op locaties op de grote verkeersassen, die makkelijk toegankelijk zijn. “Bovendien mikken we op schaalbare locaties. Dat wil zeggen dat we die op termijn makkelijk kunnen uitbreiden en zo een boost zetten op onze capaciteit.”

 

CPI: Inspelen op de vergrijzing

Ook de specialist in beursgenoteerd zorgvastgoed Care Property Invest wees op de moeilijke omgeving van stijgende rente en oplopende inflatie. Maar ceo Peter Van Heulekom wees op de “stevige langetermijnfundamenten” van het bedrijf. Daarbij stipte hij de stevige balans en de goede spreiding in België en Europa aan. Alsook de “betrouwbare, solide huurders”.

Hij wijst er ook op dat de gvv ideaal geplaatst is om in te spelen op de vergrijzing van de bevolking. “Dat is een trend die de komende jaren enkel aan kracht zal winnen, aangezien we met zijn allen ouder worden en langer leven. Die seculaire trend kunnen beleggers via ons capteren”, aldus Van Heulekom. Daarnaast wijst hij ook op het aantrekkelijke dividend, een argument dat het altijd goed doet bij kleine beleggers. Vanwege zijn activiteiten in vastgoed wordt het dividend van CPI bovendien slechts tegen 15 procent belast in plaats van de gewoonlijke 30 procent.

 

Drie studenten pitchen een aandeel

VFB wil ook een podium geven aan jong geweld met interesse in beleggen. Die waren opvallend talrijk aanwezig op deze gratis editie van de Happening. Verschillende jongeren reageerden ook op de oproep om een pitch te komen geven over hun favoriete aandeel. De uitdaging voor de beste drie inzendingen was om voor een volgelopen zaal de juryleden Joël Schols (Chess Capital), Joren Van Aken (Degroof Petercam) en Bart Goemaere (BeursTips) te overtuigen. Maar eerst kreeg Goemaere voor het tweede jaar op rij de VFB-trofee als winnaar van de Week van de tips.

Thomas had voor de Canadese beursuitbater TMX Group gekozen. “Die doen meer dan de handel organiseren. Ze beschikken ook over veel data, en die leveren veel cash op.” De tweede deelnemer, Stan, had ook voor een buitenlands aandeel gekozen, Tracktor Supply, “Het Amerikaanse Aveve”. “De omzet is de jongste vijf jaar bijna verdubbeld. En het bedrijf presteert sterk in alle economische situaties. Ook als het slecht gaat, moeten de kippen eten”, lachte de student. Tot slot pitchte Michiel EVS. Hij had geluk, want kort daarvoor had hij nog met de cfo gesproken aan de stand van het bedrijf. “Het is een groeiend bedrijf met een conservatieve waardering”, besloot hij.   

De jury was duidelijk onder de indruk van het niveau. Alle drie waren ze diep in de cijfers gedoken en goochelden ze met financiële ratio’s zoals alleen doorgewinterde beleggers dat kunnen. Met amper een punt verschil ging de prijs uiteindelijk naar Michiel met zijn pitch voor EVS. Hij krijg ook een zeer begeerd plaatsje in de VFB-opleiding over het waarderen van bedrijven door Joël Schols.

 

Duurzaam beleggen: kappers verdienen ook financiering

De stok of de wortel? Dat was de centrale vraag in het debat over duurzaam beleggen in de Concept Store. Gesprekspartners waren Wouter Van Besien van VDK Bank en Michaël Ramaekers van Triodos Bank. Niet de vraag of duurzaam beleggen nodig is, wel wat de beste aanpak is, lag op tafel. Beloon je bijvoorbeeld bedrijven die meer duurzaam worden of beleg je beter enkel in bedrijven die nu al volledig duurzaam werken?

Eensgezindheid was er om bepaalde sectoren uit te sluiten, bijvoorbeeld fossiele energie. Niet omdat we geen olie meer nodig hebben of gebruiken, wel omdat je als belegger kan kiezen waar je je geld nog wil insteken. Veel animo was er over ESG-scores, punten die bedrijven krijgen op het vlak van milieu (E), sociaal beleid (S) en goed bestuur (G). Het is duidelijk dat er heel wat spaak loopt met het systeem, maar het helemaal naar de prullenmand verwijzen deden de sprekers ook niet. Er ligt nog werk op de plank en er is nood aan transparantie en betrouwbare data.

Het debat besloot met een luik over impactbeleggen. De vraag is dan of we niet vooral oplossingen moeten financieren. Bij Triodos is dat de insteek, gaf Ramaekers aan. Voor Van Besien kan dat niet de enige strategie zijn. Hij vindt dat geen schade berokkenen op zich ook al voldoende moet zijn. “De kapper in de straat zal misschien de klimaatcrisis niet oplossen, maar hij moet ook financiering kunnen krijgen”, gaf hij een sprekend voorbeeld. “Tijdens de lockdowns leken kappers op een bepaald moment zelfs het belangrijkste beroep.

 

Gimv: ‘Nu inzetten op waardecreatie’

“Je ziet dat het publiek diverser en jonger is”, zegt Kristof Vande Capelle, de cfo van Gimv, bij een bezoek aan de stand. “De keerzijde is dat niet iedereen al even goed weet wat wij doen. Iemand kwam me net nog vragen hoe het met onze investering in Adidas is gesteld”, vertelt hij al lachend. Met Gimv gaat het overigens zeer goed. “Onze portefeuille heeft een recordomvang en onze bedrijven groeien en tonen zich veerkrachtig. Alleen bedrijven die in de automatisatie van de industrie of rechtstreeks aan de consument verkopen, zien misschien wat druk op de marges.”

“De voorbije jaren hebben we zwaar geïnvesteerd, nu willen we meer inzetten op waardecreatie”, legt Vande Capelle het voornemen uit. Over de hogere rente maakt de financiële topman zich weinig zorgen. “Wij zijn geen private-equityspeler die inzet op een schudhefboom om waarde te creëren. Wij investeren in cash genererende bedrijven.” Over een mogelijke verkoop van het belang van de Vlaamse overheid in Gimv kon hij weinig zeggen. “We weten enkel dat de overheid naar bepaalde activa kijkt, maar er is momenteel geen concreet proces.”

Vermogensgids: ‘Weeg voor- en nadelen van elke ETF goed af’

Passief beleggen werd de afgelopen jaren razend populair. Dat zorgde voor een enorme toename van het aantal beschikbare ETF’s. Tim Nijsmans van VFB en Vermogensgids gidste het aanwezige publiek door de wildgroei aan opties. “Er bestaat geen ultieme ETF. Elke tracker heeft zijn voor- en nadelen. Beleggers moeten vooral goed nagaan welke ETF het best bij zijn of haar doelen aansluit.”

In de eerste plaats benadrukte hij het belang van lage kosten. “Bij vastgoed heeft men het steeds over: locatie, locatie, locatie. Voor beleggers is de heilige drievuldigheid: kosten, kosten, kosten.” Daarnaast moeten beleggers rekening houden met de fiscaliteit en de mate van spreiding. “Wie slechts één ETF wil gebruiken, kan het best gaan voor de weredwijde IMI ETF van State Street. Wie met twee fondsen wil werken, kan gaan voor de IWDA van iShares, die zich richt op de ontwikkelde markten. Die kan aangevuld worden met EMIM (ook van iShares), die in de opkomende markten belegt”, aldus Nijsmans.

Bart De Wever: ‘Onze welvaart veiligstellen’  

NVA-voorzitter Bart De Wever mocht als keynotespreker het hoofdprogramma in het auditorium afsluiten. Hij kon rekenen op een bomvolle zaal kleine beleggers die kwamen luisteren naar zijn visie over economie en welvaart. De Wever opende met de disclaimer dat hij absoluut geen beleggingsgoeroe is. “Verder dan een weinig succesvol beleggingsfonds ben ik niet gekomen, als goede Vlaming ben ik vooral verslingerd aan mijn spaarboekje.”

Voor zijn visie keek De Wever vooral naar Singapore, een land dat volgens hem ver voor ligt op België op het gebied van welvaart en bestuur. Daarom keek hij naar de basisregels waarmee Singapore zijn economie opbouwde. Hij hamerde in de eerste plaats keer op keer op het principe ‘balance the budget’. Volgens De Wever is beter financieel beheer in ons land “de sleutel tot het veiligstellen van onze welvaart.”

Ten tweede benadrukte hij het belang van een eerlijke en meer performante verzorgingsstaat. “Een hogere tewerkstellingsgraad is daarbij essentieel en onontbeerlijk.” Ten derde kiest Singapore resoluut voor lage belastingen. “In België jagen we hoogopgeleide mensen hierdoor weg, dat moeten we omkeren.” Ten slotte wees De Wever op de sterke focus die Singapore legt op investeren in innovatie. Volop inzetten op innovatie is volgens hem dan ook het laatste sluitstuk om de welvaart in ons land te bestendigen.