Wat u moet weten over de Belgische halfjaarcijfers

1. Wat zijn de belangrijkste vaststellingen na de Belgische halfjaarcijfers?

 

Patrick Casselman, analist bij BNP Paribas Fortis

“Een meerderheid van de Belgische bedrijven klopte de analistenverwachtingen. De vrees voor een zware conjuncturele impact bleek tot nu toe dus onterecht. Sommige industriële bedrijven zagen de verkoopvolumes wel dalen (Solvay, Bekaert) door voorraadafbouw bij klanten, een terugval in bijvoorbeeld de bouwsector, en een zwakker dan verwachte vraag in China.”

“Maar in veel gevallen resulteerde een combinatie van verhoogde prijzen en dalende inputprijzen (energie, sommige grondstoffen), evenals een algemeen goede kostencontrole, tot een positieve winstmargeverrassing.”

 

Joren Van Aken, Fernand de Boer en Kris Kippers, analisten bij Bank Degroof Petercam

“Veel beleggers vatten met schrik 2023 aan, wegens de sterk stijgende rente in de Verenigde Staten en de recessie die dat mogelijk zou teweegbrengen. Tot nu toe is die angst geen realiteit geworden. Het is in België natuurlijk niet hetzelfde feest geweest als in de VS, waar de Nasdaq meer dan 30 procent steeg, voornamelijk gedragen door een handvol megacaps. De Bel All Shares verloor over diezelfde periode 3 procent. Nochtans waren de eerstekwartaalcijfers best goed. De cijfers van het tweede kwartaal sijpelen ondertussen binnen. Die zijn opnieuw best oké, al zien we bij sommige sectoren wel de eerste barsten ontstaan.”

"De halfjaarcijfers waren niet zo slecht als gevreesd. "

- Degroof Petercam

Patrick Nollet en Tim Nijsmans, VFB

“De halfjaarcijfers vielen over het algemeen beter mee dan gedacht. De gevreesde zware recessie bleef uit, maar dat betekende dat de rente hoger bleef gaan. Daarin zien we wel een tegenvaller voor, onder andere, de Belgische vastgoedgroepen die nu herwaarderingen dienen te slikken en schulden moeten herfinancieren tegen minder gunstige voorwaarden. Operationeel presteerden de meeste gvv’s evenwel erg behoorlijk.”

“De conjunctuurgevoelige aandelen, zoals de grondstoffenaandelen en de oliemaatschappijen, hadden het minder makkelijk. De resultaten bleven vaak onder de lat en de vraag is of met een vertragende economie daar snel beterschap in zal komen. In de Bel20 waren de voorbije maand onder meer Umicore en Aperam de kneusjes. Sipef, een speler in soft commodities, had last van de lagere palmolieprijs.”


2. Wat waren de grootste meevallers?

 

Patrick Casselman

“Melexis en X-Fab klopten de verwachtingen en profiteren van de sterk groeiende vraag naar chips, vooral voor auto- en industriële toepassingen. Dat gebeurt bij een goede prijszetting en capaciteitsbezetting, gezien de recente schaarste.”

“Euronav realiseerde een indrukwekkende rentabiliteitsverbetering dankzij de substantieel hogere tankertarieven, en de vooruitzichten blijven goed. De productieverlagingen van de OPEC+ hebben slechts een beperkte impact, aangezien die gecompenseerd worden door toenemende olietransporten vanuit onder meer de VS, Noorwegen en Guyana. De jongste jaren werden heel wat oudere tankers, die niet aan de strengere milieu-vereisten voldoen, verschroot. De toename van het aanbod blijft de komende jaren beperkt, vermits er relatief weinig nieuwe tankers gebouwd worden.”

“Argenx verraste niet alleen met zijn positieve klinische resultaten voor de behandeling van CIPD, maar ook met sterker dan verwachte aantrekkende verkopen van Vyvgart voor de behandeling van Myasthenia gravis.”

“UCB klopte de lage verwachtingen. Het negatieve effect van het patentverval van Vimpat werd al in behoorlijke mate gecompenseerd door aantrekkende verkopen van recent gelanceerde nieuwe geneesmiddelen zaols Bimzelx, Briviact, Evenity en Fintepla. De vooruitzichten voor de tweede jaarhelft blijven wel voorzichtig, maar vanaf 2024 zouden UCB’s resultaten weer moeten aanknopen met groei. Zeker als Bimzelx binnenkort ook in de VS wordt goedgekeurd.”

“ABI leed, zoals gevreesd, een zware volumedaling in de VS, maar andere regio’s compenseerden dat grotendeels. Bovendien waren de resultaten en de winstmarges beter dan verwacht dankzij de goede evolutie van de verkoopprijzen versus de inputkosten. Het was voor de markt wel een grote geruststelling dat de brouwerijgroep haar vooruitzicht, een groei van de ebitda tussen 4 en 8 procent, voor het hele jaar behield.” 

“KBC overtrof andermaal de analistenverwachtingen, maar werd daar niet voor beloond. De markt focuste op twee minpuntjes: een iets lager jaarvooruitzicht voor de nettorentemarge en iets hogere risicogewogen activa. De aandeelhoudersvergoedingen zijn evenwel niet slecht, met zowel ruime dividenden als de inkoop van eigen aandelen.”

“Solvay, Bekaert en Umicore zagen hun winst dalen, maar iets minder dan gevreesd. Bij Solvay en Bekaert kwam dat door een lagere vraag in sommige eindmarkten en de voorraadafbouw bij klanten, bij Umicore vooral door lagere edelmetaalprijzen voor de recyclagedivisie.”

“Bij Ontex beginnen de organische omzetgroei en de winstmarges te verbeteren, geholpen door een terugval van de inputprijzen. Fagron realiseert op zijn beurt een mooie groeiversnelling, vooral in de cruciale Noord-Amerikaanse markt.”

“Het verguisde Bpost kon toch positief verrassen met een sterker dan verwachte groei van de pakjesvolumes en bijgevolg een mildere winstdaling dan gevreesd. Het houdt in zijn resultaten en vooruitzichten al rekening met een neerwaartse aanpassing van de overheidscontracten.”

"Conjunctuurgevoelige aandelen, zoals de grondstoffenaandelen en de oliemaatschappijen, hadden het minder makkelijk. "

- VFB

Patrick Nollet en Tim Nijsmans

“De hogere rente was goed nieuws voor KBC, maar de beleggers hadden blijkbaar op een extra superdividend gehoopt in plaats van de terugkoop van eigen aandelen.”

“De holdings klauterden overeind en Sofina en Gimv konden de schade in de private-equityportefeuilles beperken. De hoop is dat het dieptepunt bij die niet-beurgenoteerde bedrijven nu bereikt is. De kortingen zijn aanzienlijk opgelopen en mogelijk legt dat een bodem onder de koersen.”
“Een aantal achtergebleven smallcaps zette mooie cijfers neer. Dat was onder meer het geval voor Fagron, EVS, Jensen-Group en Kinepolis. Door het mindere beursklimaat kon enkel EVS die cijfers omzetten in een koersstijging.”

 

Joren Van Aken, Fernand de Boer en Kris Kippers

“Argenx publiceerde goede resultaten voor de CIDP-studie, waarop de koers meer dan 40 procent de lucht in schoot. Argenx is een Belgisch succesverhaal geworden, waarbij een cashverbrandende start-up evolueerde tot een snelgroeiende onderneming met winstgevendheid binnen handbereik. We vragen ons zelfs af: hoe lang gaan we Argenx nog op de Brusselse beurs zien, vooraleer het wordt opgekocht door een groot farmabedrijf? Geld heeft Argenx genoeg. Na de publicatie van de sterke resultaten haalde de Belgische speler meer dan een miljard dollar op bij investeerders.”

“Solvay trok dit jaar al 6,5 procent hoger in het eerste semester. Dat lijkt niet veel, maar het is een sterke prestatie, gezien de resem winstwaarschuwingen die we in de chemiesector zagen.”

“Ook Melexis klom 10 procent hoger. Zijn cijfers lagen in lijn met de verwachtingen of zelfs ietsje hoger. Daarnaast kon het bedrijf natuurlijk meeprofiteren van de remonte van artificiële intelligentie en tech in de VS.”

3. En de grootste tegenvallers?

 

Patrick Nollet en Tim Nijsmans

“We zagen duidelijk de forse impact van de hogere rente. Atenor lijkt zich daarin zwaar te verslikken. Als gevolg van minwaarden stijgt de schuldgraad, zodat een kapitaalverhoging zich opdringt en vastgoed onder druk moet worden verkocht.”

“Elia had ook last van de hogere rente en worstelt met de overheid over de toekomstige vergoeding. Zowel in België als in Duitsland moeten grote investeringen gebeuren in de energiesector, maar het is maar de vraag hoeveel rendement de overheid Elia gunt.”

“Ageas kon zich dan weer niet losmaken van de slechte prestatie van de Chinese economie, Barco was in hetzelfde bedje ziek.”

 

Patrick Casselman

“De negatieve verrassingen waren zeldzamer. Barco bleef onder de verwachtingen, vooral door een zwakkere vraag uit China, maar ook in gezondheidszorg (door productvernieuwing) en grote videomuren. Het jaarvooruitzicht voor de omzetgroei werd verlaagd naar 10 procent, nog steeds een behoorlijke groei. Maar de winstmargeprognose werd behouden op minstens 14 procent.”

“Galapagos stelde teleur met de verkoop van zijn enige geneesmiddel op de markt: Jyseleca. Dankzij verlaagde kosten was het nettoresultaat wel beter dan verwacht. Econocom bleef onder de verwachtingen, zowel met zijn omzet als met de resultaten.”

"Melexis en X-Fab klopten de verwachtingen en profiteren van de sterk groeiende vraag naar chips. "

- BNP Paribas Fortis

Joren Van Aken, Fernand de Boer en Kris Kippers

“Bij ons hadden sommige ‘groten’ het moeilijk, soms door eigen toedoen. AB InBev donderde bijna 15 procent lager ten opzichte van zijn piek in april. Het bedrijf werd geboycot door zijn samenwerking met transgender Dylan Mulvaney.”

“Ook UCB ging in het tweede kwartaal 7 procent lager door het uitblijven van de langverwachte goedkeuring van het blockbusterproduct bimekizumab door de FDA. Die goedkeuring is nodig vooraleer de commercialisering op de zeer belangrijke Amerikaanse markt op gang kan komen.”

“Helaas is Argenx de uitzondering op de regel. We hebben in België namelijk ook enkele lifesciencespelers die misschien wel een goed product hebben, maar waar de cash een probleem is en dat weegt op de koers. Mithra ging dit jaar al meer dan 30 procent lager, terwijl Oxurion bijna volledig verdwenen is. De koers staat op 0 euro.”

“De holdings deden het minder goed. De intrinsieke waarde bleef bij de meesten wel stevig overeind, maar dat werd niet beloond. De waarde van Sofina’s portefeuille klokte in op 279 euro, maar de koers staat helaas nog slechts op 210 euro. De markt blijft dus voorzichtig en wacht af.”

“De vastgoedsector werd jarenlang erg defensieve karakteristieken toegeschreven, maar die krijgt nu klappen door de stijgende rentevoeten. De koersen van WDP (-5%), Aedifica (-17%), Confinimmo (-18%) en Care Property Invest (-15%) gingen allemaal omlaag.”

4. Wat mogen beleggers verwachten van de tweede jaarhelft?

 

Patrick Nollet en Tim Nijsmans

“De inflatie lijkt af te zwakken ondanks een blijvend sterke arbeidsmarkt in de Verenigde Staten en Noord-Europa. De opening in de lage inflatie kan de centrale bankiers aanzetten tot het beperken van de renteverhogingen. Dat zou de defensieve aandelen moeten ondersteunen. Dat zal leiden tot een collectieve zucht van opluchting bij het management van rentegevoelige aandelen.”

“De hogere rentetarieven lijken echter niet onmiddellijk te zullen verdwijnen, waardoor de gevolgen van duurdere schulden aanzienlijk kunnen zijn. Niet alleen bedrijven, maar ook de overheden komen stilaan in nauwe schoentjes te zitten voor hun begrotingen. Gaan ze dan besparen of belastingen verhogen? Of beide?”

“De strijd tussen spaarproducten en aandelenbeleggingen zal nog scherper worden als de banken overstag gaan en de rentetarieven optrekken. Het zal nog een boeiend najaar worden voor de Vlaamse belegger.”

 

Joren Van Aken, Fernand de Boer en Kris Kippers

“Het glas is halfvol. We zijn voorzichtig positief voor de tweede jaarhelft. We verwachten een opleving van enkele holdings, zoals Sofina, Brederode en Gimv, op basis van een heropening van de private markten.”

“Voor biotech zijn er nog belangrijke momenten. Argenx zal dit jaar nog resultaten publiceren voor de studies Advance-SC (ITP) en Address (Pemphigus). De recente positieve resultaten voor CIDP geven alvast vertrouwen in een goede uitkomst van de Advance-SC-studie. Voor het einde van september verwachten we nog nieuws van de FDA over de goedkeuring van bimekizumab in Amerika. We verwachten dat het antwoord positief zal zijn. Het is en blijft wel een cruciaal punt voor UCB, aangezien het ook een impact kan hebben op de andere indicaties waarvoor UCB bimekizumab wil gebruiken.”

“Wegens de stijgende rentes focussen we bij vastgoed meer op de schuldratio. In een recente studie berekenden we de schuldratio’s voor alle bedrijven die we opvolgen en hoeveel kapitaal er nodig is om die ratio onder 40 procent te krijgen. Die 40 procent lijkt de limiet te zijn waar institutionele investeerders zich comfortabel bij voelen. Het zou daarom niet moeten verrassen dat bij onze topaandelen voor de tweede jaarhelft onder andere Care Property Invest en Shurgard zitten, die allebei onder die magische grens zitten. Ook Montea (logistiek) en Retail Estates (baanwinkels) verdienen een plaatsje bij onze toppers.”

“In de consumentengoederen kijken we positief naar Colruyt en AB InBev. AB InBev zal een duwtje in de rug krijgen dankzij lagere kosten voor bepaalde grondstoffen, zoals aluminium en transport. De lagere kosten beginnen impact te krijgen, terwijl AB InBev verwacht dat het de prijsstijgingen die zijn doorgevoerd kan vasthouden. Dat verschil zal positief zijn voor de resultaten.”

“Colruyt heeft het niet makkelijk gehad. Het bedrijf is erg geïntegreerd en dus had de kostinflatie gecombineerd met hun laagsteprijspolitiek een grote impact. Dat was veel minder het geval bij Ahold Delhaize, dat een groot deel uitbesteedt. Nu de situatie begint te keren, zal Colruyt meer profiteren dan Ahold Delhaize. Vergeet ook niet dat er in september nog een belangrijk moment aankomt voor Colruyt, wanneer er gesproken zal worden over de opbrengst van Parkwind. Meer dan 1 miljard euro zou daarbij naar Colruyt en Colruyts belangrijkste aandeelhouder, Korys, gaan.”

"De negatieve verrassingen waren zeldzamer. "

- BNP Paribas Fortis

Patrick Casselman

“Sommige bedrijven verhoogden na een sterker dan verwacht eerste halfjaar hun prognose voor het volledige jaar. Maar de algemene vaststelling is toch dat die jaardoelstellingen (vergeleken met het al gerealiseerde eerste halfjaar) voorzichtig zijn voor de tweede jaarhelft.”

“Voor conjunctuurgevoelige bedrijven moeten we rekening houden met relatief zwakke eindmarkten, hoewel het effect van de voorraadafbouw bij hun afnemers stilaan ten einde loopt. De winstmarges kunnen in het algemeen nog steun ondervinden van een terugval in de energie- en grondstoffenkosten (vergeleken met dezelfde periode vorig jaar), terwijl de bedrijven proberen om de verhoogde verkoopprijzen zo lang mogelijk vast te houden. Maar bij iets zwakkere vraag-aanbodverhoudingen kan de prijsconcurrentie hier en daar wel toenemen.”