Website

Persberichten

Ekopak is een ESG-gedreven onderneming die netonafhankelijke wateroplossingen op de markt brengt. De oplossingen van de Vennootschap bieden industriële klanten de mogelijkheid om hun waterverbruik op een duurzame, betrouwbare en rendabele manier te verlagen. Ekopak focust daarbij op een optimalisatie van het watergebruik met behulp van containerwaterzuiveringsunits die netonafhankelijke waterbronnen zoals regen-, oppervlakte- en/of afvalwater omzetten in zuiverder water dat in de industriële processen van de klant kan worden gebruikt en hergebruikt. Doordat ze zelf water kunnen zuiveren en geschikt maken voor hergebruik, zijn klanten van Ekopak niet langer waterverbruikers, maar wel waterproducenten. De kringloopsystemen die dankzij deze oplossingen ontstaan, besparen de klanten geld doordat ze zuiver water produceren voor industriële processen en gelijktijdig de kosten per kubieke meter water aanzienlijk drukken in vergelijking met de kosten voor het gebruik van traditioneel leidingwater. Tegelijkertijd, door water efficiënter te gebruiken en in veel gevallen warmte te halen uit afvalwater dat anders onbenut zou worden geloosd, kunnen industriële waterverbruikers door Ekopaks oplossingen meetbare vooruitgang boeken in het kader van hun ESG-doelstellingen, zowel watergerelateerd als op het vlak van daling van CO2-emissies.