Sectoren: Vastgoed

Website

Persberichten

Financiële verslagen

Financiële kalender

Koersen

VASTGOEDVENNOOTSCHAP MET UITGESPROKEN SOCIALE AMBITIES

Inclusio is een sociale investeerder bij uitstek die als missie heeft om kwaliteitswoningen op lange termijn aan te bieden aan zwakkere bevolkingsgroepen tegen een betaalbare huurprijs. Als bijkomend objectief wil Inclusio eveneens een bevoorrechte investeringspartner zijn in sociaal en maatschappelijk nuttige infrastructuur.