Care Property Invest - JAARRESULTATEN BOEKJAAR 2019 (18.3.2020)