CARE PROPERTY INVEST persbericht-resultaatkeuzedividend (26.6.2019)