Care Property Invest Verwerving en herontwikkeling van een sterrenwacht tot zorgresidentie in Middelburg (NL) (.persbericht-sterrewacht-middelburg-nederland-nl.pdf)