Belastingaangifte: vergeet de roerende voorheffing niet terug te vorderen (codes 1437 en 2437)

De periode van de belastingaangifte breekt weer aan. Wie nog gebruik maakt van het papieren formulier, moet deze aangifte doen voor 30 juni. Via Taks-on-Web hebt u tijd tot 16 juli.

Voor beleggers is het belangrijk dat ze de roerende voorheffing op dividenden van aandelen en coöperatieve aandelen die in 2019 werd afgehouden, terugvorderen. Of beter gedeeltelijk terugvorderen. Het gaat om de roerende voorheffing die u op betaalde op de eerste schijf van 800 euro bruto dividenden. Het komt erop neer dat u 240 euro kan terug krijgen. Dit bedrag geldt per belastingplichtige, dus zowel voor uzelf als voor uw echtgenoot of echtgenote. Het gaat om de terugvordering door natuurlijke personen en van de Belgische roerende voorheffing. Indien u dividenden inde op buitenlandse aandelen, kan u dus enkel de Belgische roerende voorheffing die werd ingehouden, terugeisen. Niet de buitenlandse roerende voorheffing.

Het is de ingehouden roerende voorheffing, dus maximum 240 euro, die u moet aangeven op uw belastingaangifte en dit onder de codes 1437 en 2437. Vergeet deze codes dus niet in te vullen, want ze zijn natuurlijk in geen enkel geval vooraf ingevuld. U moet de aangegeven bedragen niet bewijzen, maar bij een eventuele controle moet u ze wel kunnen aantonen.

De meeste online brokers en beursvennootschappen geven een overzicht van de door u ontvangen dividenden en ingehouden roerende voorheffing. Is dat niet het geval, dan gaat u best aan de slag met het verzamelen van de gegevens via uw rekeninguitreksels.